Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Vị trí của giá trị tối đa trong danh sách

Công thức chung 
 
= MATCH ( MAX ( dải ô ), dải ô , 0 )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
vi-tri-cua-gia-tri-toi-da-trong-danh-sach
 
Để có được vị trí của giá trị lớn nhất trong một phạm vi (tức là danh sách, bảng hoặc hàng), bạn có thể sử dụng hàm MAX cùng với hàm MATCH.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong I5 là:
 
= MATCH ( MAX ( C3: C11 ), C3: C11 , 0 )
 
Trả về số 4, đại diện cho vị trí trong danh sách thuộc tính đắt nhất này.
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Hàm MAX đầu tiên chiết xuất giá trị lớn nhất từ ​​dãy C3: C11.
 
Trong trường hợp này, giá trị đó là 849900.
 
Số này sau đó được cung cấp cho hàm MATCH dưới dạng giá trị tra cứu. Các lookup_array là cùng một phạm vi C3: C11, và match_type được thiết lập để "chính xác" với 0.
 
Với những đối số đó, MATCH định vị tìm giá trị lớn nhất bên trong phạm vi và trả về vị trí tương đối của giá trị trong phạm vi đó.
 
Trong trường hợp này, vị trí tương ứng với một số hàng tương đối, nhưng trong một phạm vi ngang, vị trí sẽ tương ứng với một số cột tương đối.
 
Lưu ý: trong trường hợp trùng lặp (tức là hai hoặc nhiều giá trị tối đa giống nhau), công thức này sẽ trả về vị trí của kết quả khớp đầu tiên, hành vi mặc định của hàm MATCH.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960