Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Tra cứu hai chiều với VLOOKUP

Công thức chung 
 
= VLOOKUP ( lookup_value , table , MATCH ( col_name , col_headers , 0 ), 0 )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tra-cuu-hai-chieu-voi-vlookup
 
Bên trong hàm VLOOKUP, đối số chỉ mục cột thường được mã hóa cứng dưới dạng một số tĩnh. Tuy nhiên, bạn cũng có thể tạo chỉ mục cột động  bằng cách sử dụng hàm MATCH để định vị cột bên phải. Kỹ thuật này cho phép bạn tạo một tra cứu hai chiều động, phù hợp trên cả hai hàng và cột. Nó cũng có thể làm cho công thức VLOOKUP linh hoạt hơn: VLOOKUP có thể phá vỡ khi các cột được chèn vào hoặc bị loại bỏ khỏi một bảng, nhưng công thức với VLOOKUP + MATCH có thể tiếp tục hoạt động chính xác ngay cả các thay đổi được thực hiện cho các cột.
 
Thí dụ
Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng công thức này để tra cứu động cả hai hàng và cột bằng VLOOKUP:
 
= VLOOKUP ( H2 , B3: E11 , MATCH ( H3 , B2: E2 , 0 ), 0 )
 
H2 cung cấp giá trị tra cứu cho hàng và H3 cung cấp giá trị tra cứu cho cột.
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Đây là công thức đối sánh chính xác VLOOKUP chuẩn với một ngoại lệ: chỉ mục cột được cung cấp bởi hàm MATCH.
 
Lưu ý rằng mảng tra cứu được cung cấp cho MATCH (B2: E2) đại diện cho các tiêu đề cột cố ý bao gồm ô trống B2. Điều này được thực hiện sao cho số được MATCH trả về đồng bộ với bảng được VLOOKUP sử dụng. Nói cách khác, bạn cần cung cấp cho MATCH một phạm vi kéo dài cùng một số cột mà  VLOOKUP đang sử dụng trong bảng. Trong ví dụ (cho tháng 2) MATCH trả về 3, vì vậy sau khi MATCH chạy, công thức VLOOKUP trông như sau:
 
= VLOOKUP ( H2 , B3: E11 , 3 , 0 )
 
Mà trả về doanh số bán hàng cho Colby (hàng 4) trong tháng hai (cột 3), đó là $ 6,786.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960