Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Tra cứu đối sánh chính xác với SUMPRODUCT

Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT ( - ( CHÍNH XÁC ( val , lookup_col )), result_col )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tra-cuu-doi-sanh-chinh-xac-voi-sumproduct
 
Tra cứu các trường hợp nhạy cảm trong Excel
 
Theo mặc định, tra cứu chuẩn trong Excel không phân biệt chữ hoa chữ thường. Cả VLOOKUP và INDEX / MATCH sẽ chỉ trả lại kết quả khớp đầu tiên, bỏ qua trường hợp.
 
Một cách trực tiếp để giải quyết hạn chế này, là sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX / MATCH với EXACT . Tuy nhiên, nếu bạn chỉ tìm kiếm các giá trị số, thì SUMPRODUCT + EXACT cũng cung cấp một cách thú vị và linh hoạt để thực hiện tra cứu phân biệt chữ hoa chữ thường.
 
Trong ví dụ này, chúng tôi đang sử dụng công thức sau
 
= SUMPRODUCT ( - ( CHÍNH XÁC ( E3 , B3: B8 )), C3: C8 )
 
Mặc dù công thức này là một công thức mảng, nhưng nó không cần phải được nhập bằng Control + Shift + Enter, vì SUMPRODUCT xử lý mảng một cách tự nhiên.
 
Cách thức hoạt động của công thức
 
Hàm SUMPRODUCT được thiết kế để làm việc với các mảng, mà nó nhân, sau đó tính tổng.
 
Trong trường hợp này, chúng tôi là hai mảng với SUMPRODUCT: B3: B8 và C3: C8. Bí quyết là chạy thử nghiệm trên các giá trị trong cột B, sau đó chuyển đổi giá trị TRUE / FALSE kết quả thành giá trị 1 và 0. Chúng tôi chạy thử nghiệm với EXACT như sau:
 
CHÍNH XÁC ( E3 , B3: B8 )
Mà tạo ra mảng này:
 
{FALSE; FALSE; TRUE; FALSE; FALSE; FALSE}
 
Lưu ý rằng giá trị thực tại vị trí 3 là kết quả phù hợp của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi sử dụng tiêu cực kép (tức là -, về mặt kỹ thuật là "hai unary") để ép buộc các giá trị TRUE / FALSE này thành 1 và 0. Kết quả là mảng này:
 
{0; 0; 1; 0; 0; 0}
 
Tại thời điểm này trong tính toán, công thức SUMPRODUCT trông như sau:
 
= SUMPRODUCT ( { 0 ; 0 ; 1 ; 0 ; 0 ; 0 } , { 875 ; 750 ; 775 ; 675 ; 800 ; 825 } )
 
SUMPRODUCT sau đó chỉ đơn giản là bội các mục trong mỗi mảng lại với nhau để tạo ra một mảng cuối cùng:
 
{0; 0; 775; 0; 0; 0}
 
SUMPRODUCT nào sau đó tính tổng và trả về 775.
 
Vì vậy, ý chính của công thức này là các giá trị FALSE được sử dụng để hủy bỏ tất cả các giá trị khác. Các giá trị duy nhất tồn tại là những giá trị TRUE.
 
Lưu ý rằng bởi vì chúng tôi đang sử dụng SUMPRODUCT, công thức này đi kèm với một twist duy nhất: nếu có nhiều kết quả phù hợp, SUMPRODUCT sẽ trả lại tổng của các kết quả phù hợp đó. Điều này có thể hoặc không thể là những gì bạn muốn, vì vậy hãy cẩn thận nếu bạn mong đợi nhiều trận đấu!
 
Hãy nhớ rằng, công thức này chỉ hoạt động với các giá trị số, vì SUMPRODUCT không xử lý văn bản. Nếu bạn muốn truy xuất văn bản, hãy sử dụng INDEX / MATCH + EXACT.
 

hàm sumif và sumproduct

hàm sumif nâng cao

hàm product và sumproduct

hàm sumproduct

hàm sumifs

kết hợp hàm sumif và or

sumproduct nhiều điều kiện

dùng hàm sumproduct để đếm

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960