Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Tổng phạm vi với INDEX

Công thức chung 
 
= SUM ( INDEX ( dữ liệu , 0 , cột ))
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tong-pham-vi-voi-index
 
Để tổng hợp một phạm vi, ví dụ một cột hoặc hàng, bạn có thể sử dụng hàm INDEX để trả về các giá trị trong phạm vi và hàm SUM để tính tổng các giá trị đó.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H6 là:
 
= SUM ( INDEX ( dữ liệu , 0 , H5 ))
 
trong đó "dữ liệu" là dải ô được đặt tên C5: E9.
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Hàm INDEX tra cứu các giá trị theo vị trí. Ví dụ: công thức này lấy giá trị cho doanh số Acme trong tháng 1:
 
= INDEX ( dữ liệu , 1 , 1 )
 
Hàm INDEX có một hành vi đặc biệt và không rõ ràng: khi đối số số hàng được cung cấp bằng 0 hoặc không có gì, hàm INDEX truy lục tất cả các giá trị trong cột được tham chiếu bởi đối số số cột. Tương tự như vậy, khi số cột được cung cấp bằng 0 hoặc không có gì, INDEX truy lục tất cả các giá trị trong hàng được tham chiếu bởi đối số số hàng:
 
= INDEX ( dữ liệu , 0 , 1 )  // tất cả các cột 1 
 
= INDEX ( dữ liệu , 1 , 0 )  // tất cả các hàng 1
 
Trong ví dụ về công thức, chúng tôi cung cấp phạm vi "dữ liệu" được đặt tên cho mảng và chúng tôi lấy số cột từ H2. Đối với số hàng, chúng tôi cố ý cung cấp không. Điều này làm cho INDEX lấy tất cả các giá trị trong cột 2 của "dữ liệu". 
 
Công thức được giải quyết như thế này:
 
= SUM ( INDEX ( dữ liệu , 0 , 2 )) 
 
= SUM ( { 9700 ; 2700 ; 23700 ; 16450 ; 17500 } ) 
 
= 70050
 
Lưu ý: kỹ thuật này hữu ích cho trang tổng quan hoặc bất kỳ tình huống nào bạn cần để chạy phép tính trên phạm vi "động", nghĩa là phạm vi có thể thay đổi dựa trên dữ liệu nhập của người dùng. Bạn có thể sử dụng cùng một cách tiếp cận cho các phép tính khác bằng cách thay thế SUM bằng AVERAGE, MAX, MIN, v.v.
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960