Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Tổng giá trị tra cứu bằng SUMIF

Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT ( SUMIF ( mã , tra cứu , giá trị ))
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tong-gia-tri-tra-cuu-bang-sumif
 
Để tổng hợp các giá trị được lấy bởi một hoạt động tra cứu, bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT với hàm SUMIF.
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H5 là:
 
= SUMPRODUCT ( SUMIF ( mã , C5: G5 , giá trị ))
 
Trong đó các mã là dải ô được đặt tên J4: J5 và các giá trị là dải ô được đặt tên K4: K5.
 
Bối cảnh
 
Đôi khi bạn có thể muốn tổng hợp nhiều giá trị được truy xuất bởi một hoạt động tra cứu. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn tổng thời gian nghỉ được thực hiện mỗi tuần dựa trên hệ thống mã, trong đó F = một ngày đầy đủ và H = nửa ngày. Nếu một ngày trống, không có thời gian.
 
Thách thức là tìm một công thức vừa tra cứu vừa tổng hợp các giá trị liên kết với F và H. 
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Cốt lõi của công thức này là SUMIF, được sử dụng để tra cứu các giá trị chính xác cho F và H. Sử dụng SUMIF để tra cứu các giá trị là một kỹ thuật nâng cao hơn hoạt động tốt khi các giá trị là số và không có bản sao trong bảng tra cứu ".
 
Bí quyết trong trường hợp này là các tiêu chí cho SUMIF không phải là một giá trị duy nhất, mà là một mảng các giá trị trong phạm vi C5: G5:
 
= SUMPRODUCT ( SUMIF ( mã , C5: G5 , giá trị ))
 
Bởi vì chúng tôi đang cung cấp cho SUMIF nhiều hơn một tiêu chí, SUMIF sẽ trả lại nhiều kết quả. Trong ví dụ được hiển thị, kết quả của SUMIF là mảng sau:
 
{1,0,5,0,0,0}
 
Lưu ý rằng chúng tôi nhận được đúng 1 cho mỗi "F" và 0,5 cho mỗi "H"., Và các giá trị trống trong tuần tạo ra không.
 
Cuối cùng, chúng tôi sử dụng SUMPRODUCT để thêm các giá trị trong mảng được trả về bởi SUMIF. Bởi vì chỉ có một mảng duy nhất, SUMPRODUCT chỉ trả về tổng của tất cả các giá trị.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960