Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Tính toán thuế suất cơ bản với VLOOKUP

Công thức chung 
 
= VLOOKUP ( số tiền , tax_table , 2 , TRUE )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tinh-toan-thue-suat-co-ban-voi-vlookup
 
Để tính thuế suất dựa trên bảng thuế suất đơn giản, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G5 là:
 
= VLOOKUP ( G4 , tax_table , 2 , TRUE )
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Lưu ý: Công thức này tùy thuộc vào bảng thuế đơn giản có dữ liệu số trong cột đầu tiên, được sắp xếp từ thấp nhất đến cao nhất. Cột đầu tiên trong bảng biểu thị "giá trị tra cứu".
 
Giải pháp chỉ yêu cầu hàm VLOOKUP:
 
Bản thân giá trị tra cứu đến từ G4
 
Mảng bảng là phạm vi được đặt tên tax_table
 
Số chỉ mục cột là 2, vì thuế suất thực tế nằm trong cột thứ hai
 
Cuối cùng, đối số range_lookup được đặt thành TRUE, để cho phép khớp gần đúng
 
Với cấu hình này, VLOOKUP quét các giá trị tra cứu cho đến khi nó tìm thấy một giá trị cao hơn giá trị trong G4, sau đó VLOOKUP "giảm trở lại" về hàng trước đó và trả về thuế suất từ ​​cột thứ hai trong bảng.
 
Chế độ đối sánh VLOOKUP
 
VLOOKUP có hai chế độ đối sánh : đối sánh chính xác và đối sánh gần đúng, được kiểm soát bởi đối số thứ tư, được gọi là range_lookup. Đối số range_lookup là tùy chọn và mặc định là TRUE, nhưng trong trường hợp này, nó được đặt rõ ràng thành TRUE để làm rõ.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960