Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Tìm giá trị bị thiếu trong excel

Công thức chung 
 
= IF ( COUNTIF ( danh sách , giá trị ), "OK" , "Thiếu" )
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình
 
tim-gia-tri-bi-thieu-trong-excel
 
Nếu bạn muốn tìm ra giá trị nào trong một danh sách bị thiếu trong danh sách khác, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản dựa trên hàm COUNTIF.
 
Hàm COUNTIF đếm các ô đáp ứng tiêu chí được cung cấp, trả về số lần xuất hiện được tìm thấy. Nếu không tìm thấy ô nào đáp ứng tiêu chí, COUNTIF trả về 0. Bạn có thể sử dụng hành vi trực tiếp bên trong câu lệnh IF để xác định các giá trị có số không (tức là các giá trị bị thiếu).
 
Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong G6 là:
 
= IF ( COUNTIF ( danh sách , F6 ), "OK" , "Thiếu" )
 
trong đó "danh sách" là một dải ô được đặt tên tương ứng với phạm vi B6: B11.
 
Hàm IF yêu cầu một phép thử logic để trả về TRUE hoặc FALSE. Trong trường hợp này, nếu một giá trị được tìm thấy, một số dương được trả về bởi COUNTIF, giá trị này đánh giá là TRUE, làm cho IF trả về "OK". Nếu không tìm thấy giá trị nào, giá trị 0 sẽ được trả về, giá trị này sẽ trả về FALSE và IF trả về "Thiếu".
 
Thay thế bằng MATCH
 
Bạn cũng có thể kiểm tra các giá trị bị thiếu bằng cách sử dụng hàm MATCH. MATCH tìm vị trí của một mục trong danh sách và sẽ trả về lỗi # N / A khi không tìm thấy giá trị. Bạn có thể sử dụng hành vi này để xây dựng một công thức trả về "Thiếu" hoặc "OK" bằng cách kiểm tra kết quả của MATCH bằng cách sử dụng một hàm khác gọi là ISNA. ISNA chỉ trả về true khi nó nhận được lỗi # N / A.
 
 Để sử dụng MATCH như trong ví dụ trên, công thức là:
 
= IF ( ISNA ( MATCH ( F6 , danh sách , 0 )), "Thiếu" , "OK" )
 
Sử dụng hàm MATCH để tìm các giá trị bị thiếu trong một cột
 
Lưu ý rằng MATCH phải được định cấu hình để khớp chính xác. Để làm điều này, hãy đảm bảo đối số thứ ba bằng 0 hoặc FALSE.
 
Thay thế bằng VLOOKUP
 
VLOOKUP cũng trả về lỗi # N / A khi giá trị không tròn, bạn có thể tạo công thức với VLOOKUP hoạt động giống như tùy chọn MATCH. Như với MATCH, bạn phải cấu hình VLOOKUP để sử dụng đối sánh chính xác , sau đó kiểm tra kết quả bằng ISNA. Cũng lưu ý rằng chúng ta chỉ cung cấp VLOOKUP một cột đơn (cột B) cho mảng bảng.
 

tìm số bị thiếu trong dãy số excel

tìm số còn thiếu trong excel

cách tìm dữ liệu trong excel

tìm giá trị khác nhau trong excel

tim so con thieu trong excel

lọc giá trị duy nhất trong excel

hàm lấy giá trị của ô trong excel

kiểm tra số thứ tự trong excel

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960