Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Tỉ lệ hiện tại là gì?

Tỷ lệ hiện tại đo lường khả năng của một tổ chức để thanh toán hóa đơn trong thời gian gần. Đó là một biện pháp chung của thanh khoản ngắn hạn của một doanh nghiệp. Tỷ lệ này được các nhà phân tích sử dụng để xác định liệu họ nên đầu tư hay cho vay tiền cho một thực thể.
 
Để tính tỷ lệ hiện tại, chia tổng số tài sản lưu động bằng tổng số nợ hiện tại . Công thức là:
 
Tài sản lưu động ÷ Nợ ngắn hạn
 
Ví dụ, một nhà cung cấp muốn tìm hiểu về tình trạng tài chính của Lowry Locomotion. Nhà cung cấp tính tỷ lệ hiện tại của Lowry trong ba năm qua:
 
  Năm 1 Năm 2 Năm thứ 3
 
Tài sản lưu động $ 8,000,000 16.400.000 đô la 23.400.000 đô la
 
Nợ ngắn hạn 4.000.000 đô la $ 9.650.000   18.000.000 đô la
 
Tỉ lệ hiện tại 2: 1 1,7: 1 1,3: 1
 
Sự gia tăng bất ngờ tài sản hiện tại trong hai năm qua cho thấy rằng Lowry đã trải qua sự mở rộng nhanh chóng của hoạt động. Mối quan tâm đặc biệt là sự gia tăng các khoản phải trả trong Năm thứ 3, cho thấy khả năng thanh toán của nhà cung cấp bị giảm nhanh chóng. Dựa trên thông tin này, nhà cung cấp lựa chọn để hạn chế việc gia hạn tín dụng cho Lowry.
 
Do tỷ lệ này là tài sản lưu động chia cho các khoản nợ phải trả, nên tỷ lệ này có nghĩa là nợ ngắn hạn có thể được thanh lý để thanh toán cho tài sản lưu động. Ưu tiên tỷ lệ hiện tại là 2: 1, với tỷ lệ thấp hơn cho thấy khả năng thanh toán chậm hơn một cách kịp thời.
 
Tỷ lệ hiện tại có thể mang lại kết quả sai lạc trong các trường hợp sau:
 
Thành phần tồn kho . Khi tài sản hiện tại bao gồm một tỷ lệ lớn các tài sản hàng tồn kho, vì những tài sản này có thể khó thanh lý. Đây có thể là một vấn đề đặc biệt nếu ban lãnh đạo đang sử dụng các kỹ thuật kế toán tích cực để áp dụng một lượng chi phí đầu vào cho hàng tồn kho rất lớn, làm tăng thêm lượng hàng tồn kho.
 
Trả nợ . Khi một công ty đang dựa vào đường dây tín dụng của mình để trả các hóa đơn khi đến hạn, có nghĩa là số dư tiền mặt gần bằng không. Trong trường hợp này, tỷ lệ hiện tại có thể khá thấp, nhưng sự hiện diện của một dòng tín dụng vẫn cho phép doanh nghiệp thanh toán đúng thời hạn. Trong trường hợp này, tổ chức nên làm cho các chủ nợ biết về quy mô của phần không sử dụng của dòng tín dụng, có thể được sử dụng để trả hóa đơn.
 
So sánh giữa các ngành. Các công ty có cấu trúc tài chính khác nhau trong các ngành công nghiệp khác nhau, vì vậy không thể so sánh tỷ lệ hiện tại của các công ty trong các ngành. Thay vào đó, ta nên hạn chế việc sử dụng tỷ lệ hiện tại để so sánh trong một ngành.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960