Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Thu nhập ròng trong năm nay là gì?

Thu nhập ròng trong năm nay là lợi nhuận hoặc lỗ mà doanh nghiệp kiếm được trong kỳ báo cáo hiện tại. Nó được tính bằng cách trừ tất cả các chi phí từ doanh thu cho năm hiện tại. Nó thường được ghép với thu nhập ròng từ năm liền trước, để cho một bản trình bày hai năm mà người sử dụng báo cáo thu nhập có thể đọc để xem thay đổi năm-năm

Kế toán giá trị hiện hành là gì

Kế toán giá trị hiện hành là khái niệm rằng tài sản và nợ phải trả được xác định theo giá trị hiện tại mà chúng có thể được bán hoặc thanh toán tại thời điểm hiện tại. Điều này thay đổi từ phương pháp đã sử dụng trong lịch sử chỉ ghi nhận các tài sản và nợ phải trả với số tiền mà họ đã mua hoặc phát sinh ban đầu (điều này đại diện cho quan điểm bảo thủ hơn).
 
Lý do sử dụng giá trị hiện tại là cung cấp thông tin cho độc giả về các báo cáo tài chính của công ty liên quan chặt chẽ đến các điều kiện kinh doanh hiện tại. Đây là một mối quan tâm thực sự khi xem xét báo cáo tài chính của các công ty lớn tuổi có thể có tài sản và nợ phải trả trên sổ sách của họ từ nhiều năm trước, nhưng ít hơn đối với các công ty mới hơn nếu không phải như vậy. Đó là một vấn đề đặc biệt khi một doanh nghiệp có hàng tồn kho lớn hơn hoặc tài sản cố định có giá trị hiện tại có thể khác với giá trị đã ghi của chúng.
 
Giá trị hiện tại cũng được sử dụng khi đã có một thời kỳ lạm phát quá mức. Trong các điều kiện này, giá trị lịch sử tại đó tài sản và nợ phải trả được ghi nhận sẽ thấp hơn nhiều so với giá trị hiện tại của chúng.
 
Cả hai Nguyên tắc Kế toán Chung được chấp nhận và Các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế đều đang theo hướng đòi hỏi phải có kế toán hạch toán nhiều hơn, do đó ít tài sản và nợ phải trả vẫn được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán với chi phí ban đầu.
 
Mặc dù kế toán giá trị hiện tại đã được trình bày ở đây như một khái niệm khái quát tốt, nó vẫn phải chịu đựng những vấn đề sau:
 
Chi phí kế toán . Phải mất thời gian để tích lũy thông tin giá trị hiện tại, làm tăng chi phí và thời gian liên quan đến việc sản xuất báo cáo tài chính.
 
Tính sẵn có của thông tin . Có thể khó hoặc không thể có được thông tin giá trị hiện tại về một số tài sản và nợ.
 
Độ chính xác của thông tin . Một số thông tin giá trị hiện tại có thể dựa ít hơn vào các sự kiện và nhiều hơn nữa dựa trên các dự đoán hoặc các ước tính không hợp lý, điều này ảnh hưởng đến độ tin cậy của các báo cáo tài chính trong đó có thông tin này.
 
Với các vấn đề được lưu ý ở đây, không có một mức độ chấp nhận cao của khái niệm giá trị hiện tại, trừ khi một công ty buộc phải sử dụng nó theo một tiêu chuẩn kế toán .
 
Điều khoản tương tự
 
Giá trị hiện tại còn được gọi là chi phí thay thế hoặc kế toán đô la hiện hành.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960