Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Thời hạn khai nộp lệ phí môn bài theo quy định mới nhất được cập nhật các bạn có thể tham khảo trong bài viết sau

Thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài

Theo Điều 5 Thông tư 302/2016/TT-BTC thời hạn khai, nộp lệ phí môn bài của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định như sau:

 Thời hạn nộp lệ phí môn bài mới nhất 2019

Đối tượng phải nộp thuế môn bài theo quy định

Theo quy định tại Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh. Bao gồm :

  • Các loại hình công ty (gọi chung là doanh nghiệp) được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, vũ trang nhân dân.
  • Các đơn vị, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các trường hợp trên.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thời gian và mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

Mức phạt Thời gian chậm
Không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ Có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng -
Phạt cảnh cáo (Có tính tiết giảm nhẹ) - Từ 01 - 05 ngày
700.000 400.000 - 1.000.000 Từ 1 - 10 ngày
1.400.000 800.000 - 2.000.000 Từ trên 10 - 20 ngày
2.100.000 1.200.000 - 3.000.000 Từ trên 20 - 30 ngày
2.800.000 1.600.000 - 4.000.000 Từ trên 30 - 40 ngày
3.500.000 2.000.000 - 5.000.000 Từ trên 40 - 90 ngày

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960