Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Sơ đồ định khoản, hạch toán tài khoản 911 – Xác định kết quả kinh doanh

Tóm tắt và hiểu được làm được các nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 911 chỉ bằng một sơ đồ kế toán chỉ có tại KẾ TOÁN HÀ NỘI mà thôi. Để làm được bạn hiểu được ý nghĩa của tài khoản 911 là gì :

Tài khoản 911 xác định kết quả kinh doanhTài khoản này dùng để xác định và phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán năm. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bao gồm: Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, kết quả hoạt động tài chính và kết quả hoạt động khác.
 
Dưới đây là chi tiết Sơ đồ định khoản, hạch toán tài khoản 911  Xác định kết quả kinh doanh mời bạn cùng tham khảo:
 
so-do-dinh-khoan-hach-toan-tai-khoan-911-xac-dinh-ket-qua-kinh-doanh
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 

sơ đồ chữ t tài khoản 911

tài khoản 911 theo thông tư 200

sổ cái tài khoản 911

tài khoản 911 theo thông tư 133

tk 911 trên bảng cân đối tài khoản

sơ đồ kết chuyển 911

xác định kết quả kinh doanh theo thông tư 200

bài tập xác định kết quả kinh doanh

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960