Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Phương pháp kế toán là gì

Phương pháp kế toán là một bộ quy tắc mà theo đó các khoản thu và chi phí được báo cáo trong báo cáo tài chính. Việc lựa chọn phương pháp kế toán có thể dẫn đến những khoản lợi nhuận khác nhau được báo cáo trong ngắn hạn. Về lâu dài, sự lựa chọn phương pháp kế toán đã giảm tác động đến lợi nhuận.
 
Các phương pháp kế toán chủ yếu là phương pháp hạch toán kế toán và cơ sở kế toán tiền mặt. Theo cơ sở dồn tích, doanh thu được ghi nhận khi thu nhập, và chi phí được ghi nhận khi chi tiêu. Cần phải có kế toán cơ sở bổ sung cho các thực thể công cộng và cho bất kỳ tổ chức nào muốn kiểm toán tài chính. Đây được xem là phương pháp kế toán hợp lý nhất về mặt lý thuyết, nhưng cũng đòi hỏi kiến ​​thức về kế toán nhiều hơn, và do đó ít có khả năng được sử dụng bởi các tổ chức nhỏ hơn.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Phương pháp kế toán chủ yếu khác là căn cứ vào tiền mặt của kế toán. Theo phương pháp tiền mặt, doanh thu được ghi nhận khi khách hàng nhận được tiền mặt, và các chi phí được ghi nhận khi tiền chi trả cho nhà cung cấp. Phương pháp này có nhiều khả năng dẫn đến kết quả khả năng sinh lợi bất thường trong một khoảng thời gian nhất định, bởi vì dòng tiền vào hoặc dòng tiền vào lớn có thể làm thay đổi lợi nhuận.
 
Cũng có những thay đổi về phương pháp tiền mặt và tích lũy được coi là các phương pháp kế toán lai. Những điều này có thể được cho phép trong trường hợp đặc biệt, nhưng thông thường sẽ dẫn đến các báo cáo tài chính có thể được kiểm toán.

Đo lường kế toán là gì

Đo lường kế toán là sự tổng hợp các thông tin số, thường là về đơn vị tiền tệ. Ví dụ: doanh thu trong kỳ báo cáo có thể được thể hiện bằng đô la doanh thu. Cũng có thể sử dụng một số đơn vị đo lường khác, chẳng hạn như giờ làm việc của nhân viên hoặc giờ làm việc của máy. Ví dụ, nhân viên làm việc 120 giờ trong một dự án tư vấn. Bằng cách sử dụng một phép tính kế toán chuẩn, nó sẽ dễ dàng so sánh các kết quả trong một khoảng thời gian.

Sổ tay kế toán là gì

Sách hướng dẫn kế toán là một cuốn cẩm nang phát triển nội bộ bao gồm các chính sách và thủ tục phải tuân theo bởi một nhân viên kế toán. Ngoài ra, sổ tay có thể chứa mẫu mẫu, biểu đồ tài khoản và bản mô tả công việc. Hướng dẫn sử dụng có thể được sử dụng như một hướng dẫn đào tạo cho nhân viên mới và cho bất cứ ai đào tạo chéo về các chức năng mới, cũng như làm mới cho nhân viên hiện có.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960