Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Phân tách các kết quả phù hợp bằng dấy phẩy

Công thức chung 
 
{ = TEXTJOIN ( "," , TRUE , IF ( rng1 = E5 , rng2 , "" )) }}
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
phan-tach-cac-ket-qua-phu-hop-bang-day-phay
 
Để tra cứu và truy xuất nhiều kết quả phù hợp trong danh sách được phân tách bằng dấu phẩy (trong một ô đơn lẻ), bạn có thể sử dụng hàm IF với hàm TEXTJOIN. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F5 là:
 
{ = TEXTJOIN ( "," , TRUE , IF ( nhóm = E5 , tên , "" )) }}
 
Đây là một công thức mảng và phải được nhập với control + shift + enter.
 
Công thức này sử dụng dãy tên "tên" (B5: B11) và "nhóm" (C5: C11).
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Cốt lõi của công thức này là hàm IF, trong đó "lọc" các tên trong bảng theo màu như sau:
 
NẾU ( nhóm = E5 , tên , "" ))
Kiểm tra lôgic kiểm tra từng ô trong dải ô có tên "nhóm" cho giá trị màu trong E5 (màu đỏ trong trường hợp này). Kết quả là một mảng như thế này:
 
{ FALSE ; FALSE ; TRUE ; TRUE ; FALSE ; FALSE ; TRUE }
 
Kết quả đó được sử dụng lần lượt để lọc tên từ phạm vi "tên" được đặt tên:
 
{ "Matt" ; "Sally" ; "Jude" ; "Aya" ; "Elle" ; "Linda" ; "George" }
Đối với mỗi TRUE, tên tồn tại, đối với mỗi FALSE, IF trả về một chuỗi rỗng ("").
 
Kết quả của IF trông là mảng này:
 
{ "" ; "" ; "Jude" ; "Aya" ; "" ; "" ; "George" }
 
đi vào hàm TEXTJOIN dưới dạng text1.
 
TEXTJOIN được định cấu hình để sử dụng dấu phẩy làm dấu phân tách và bỏ qua các giá trị trống. Kết quả cuối cùng là chuỗi văn bản này:
 
"Jude, Aya, George"
 
Lưu ý: TEXTJOIN đã được giới thiệu trong Excel 2016.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960