Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


 

Mối quan hệ giữa dòng tiền và lợi nhuận trong kinh doanh

Tạo ra lợi nhuận tạo ra dòng tiền - bất kỳ chủ doanh nghiệp đều biết điều đó. Tuy nhiên, điều có thể không được biết là sự gia tăng tiền mặt thực tế trong một khoảng thời gian nhất định luôn thấp hơn hoặc cao hơn số lợi nhuận. Hiểu cách dòng tiền liên quan đến lợi nhuận là rất quan trọng đối với chủ doanh nghiệp và kế toán.
 
Các điểm sau minh họa cách dòng tiền liên quan đến lợi nhuận:
 
Lượng tiền mặt trong giai đoạn hiếm khi bằng với số doanh thu và chi phí trong báo cáo P & L (lợi nhuận và lỗ) trong kỳ.
 
Các hành động làm giảm dòng tiền: Tăng các khoản phải thu và hàng tồn kho; giảm các khoản phải trả và chi phí phải trả.
 
Các hành động làm tăng dòng tiền: Giảm các khoản phải thu và hàng tồn kho; tăng các khoản phải trả và chi phí phải trả.
 
Chi phí khấu hao không phải là tiền mặt; không phải là chi phí khấu hao. Các khoản lỗ bất thường được ghi nhận trong kỳ có thể không liên quan đến việc chi tiêu tiền mặt mà thay vào đó là ghi sổ tài sản hoặc ghi nợ.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960