Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu số D01-TS bảng kê thông tin đề nghị xác nhận của bhxh

Với mẫu đơn số D01-TS bạn có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội trực thuộc làm xác nhận một vấn đề gì đó liên quan đến: quá trình đóng bảo hiểm xã hội, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn...để làm thủ tục như : mua nhà, mua đất, nhập khẩu...
 
Hướng dẫn lập đơn đề nghị (Mẫu số D01-TS)
 
+ Trách nhiệm lập: người tham gia BHXH, BHYT.
 
+ Mục đích: để người tham gia BHXH, BHYT đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH....
 
+ Thời gian lập: khi có phát sinh.
 
- Phương pháp lập:
 
- Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:
 
+ Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ …).
 
+ Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.
 
+ Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.
 
+ Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.
 
Mời bạn xem thêm thông tin khoá học:
 
 
 
 

Mẫu D01-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………..

- Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):..........................................................................................

- Mã số quản lý:.......................................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ....…./....…../…………, Giới tính:...........................................................

- CMT số: …………………., nơi cấp: ……………….., ngày cấp ……/……/……..

- Đơn vị:..................................................................................................................................

Nội dung:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

…………., ngày … tháng … năm ………
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

cách điền mẫu d01-ts
 
mẫu d01-ts theo quyết định 959
 
mẫu d01-ts bảng kê thông tin
 
tải mẫu d01-ts theo quyết định 595
 
mẫu d01-ts theo qđ 595
 
mẫu d01-ts bhxh tphcm
 
cách điền mẫu d01-ts mới nhất
 
cách điền mẫu d01-ts theo quyết định 595

Link download: Mẫu số D01-TS

 

 

 

 

 

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960