Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định hết khấu hao

Việc các tài sản cố định đã hết thời gian khấu hao cho doanh nghiệp..và không còn được sử dụng nữa các bạn có thể thanh lý tài sản cố định đó đi để thu hồi vốn sử dụng cho công việc khác, mua tài sản cố định khác được tốt nhất.

Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định hết thời gian khấu hoa này các bạn sẽ nhanh chóng thu hồi được 1 phần vốn giúp việc quya vòng được tốt hơn. 

Mời bạn xem thêm:

>> học kế toán thực hành tại nguyễn chí thanh

>> học kế toán tổng hợp ở long biên

>> lớp học kế toán ở bình dương

Dưới đây là mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mời bạn cùng tham khảo:

 

Công ty …….. …..

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                              

 

Số: …./QĐ-TLTS

 

             ……………, ngày …… tháng …… năm 20

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thanh lý tài sản cố định

 
   


GIÁM ĐỐC CÔNG TY … ……

Căn cứ vào tình hình thực tế sau khi kiểm tra, một số tài sản cố định của công ty đã ..........................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh lý các tài sản cố định sau của công ty :

 

1. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ………………………

2. Tên: TSCĐ ……………………………………….

Nhãn hiệu :

Nước sản xuất: …………………………….

Năm sản xuất: ………………………

 

Điều 2. Ban thanh lý tài sản cố định cùng các phòng ban có lien quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

CÔNG TY …………..

-

-

 

Giám đốc

 

 

 

 

 

……………………………

bài tập thanh lý tài sản cố định
 
hạch toán thanh lý tài sản cố định trong misa
 
thanh lý tài sản cố định thấp hơn giá trị còn lại
 
chi phí thanh lý tài sản cố định là gì
 
mẫu biên bản thanh lý tài sản cố định
 
quyết định thanh lý tài sản cố định
 
thủ tục thanh lý tài sản cố định nhà nước
 
cách tính giá trị thanh lý tài sản cố định

Link download: Thanh lý tscd

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960