Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu giấy uỷ quyền khiếu nại mới nhất

Bạn cần mẫu giấy uỷ quyền khiếu nại mới nhất để nhờ các luật sư của mình khiếu nại các vấn đề kiện tụng, ly hôn, xử lý va chạm, tranh chấp trong cá nhân hay với doanh nghiệp.

Bạn không rõ luật hay bạn bận công việc khác quan trọng hơn cần xử gấp với việc khác..bạn nhờ một ai đó là người hiểu luật, hiểu đường đi lối lại..muốn nhờ họ là người đại diện pháp luật cho mình đi khiếu nại các vấn đề liên quan...bạn cần viết cho họ một giấy uỷ quyền khiếu nại để trình ra cho các cơ quan pháp luật, doanh nghiệp,cá nhân..

Mời bạn xem thêm:

>> Hướng dẫn viết mục tiêu nghề nghiệp

>> khai giảng lớp học kế toán tại vĩnh phúc

>> học kế toán tổng hợp tại đống đa

Viết giấy uỷ quyền khiếu nại cũng rất đơn giản, nhanh chóng thôi các bạn..chỉ có mấy dòng là xong bạn có thể tham khảo chi tiết dưới đây nhé.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------------

………., ngày ……. tháng …….. năm ……………

 

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người ủy quyền: ................................................................  (1)

Địa chỉ: .............................................................................................  (2)

Số CMND: …………………………………………………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm ................................................................................................................

Nơi cấp: .................................................................................................

Họ và tên người được ủy quyền .............................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................

Số CMND: …………………………………………………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm ................................................................................................................

Nơi cấp: .................................................................................................

Nội dung ủy quyền: ..........................................................................  (3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

 

Xác nhận của UBND
xã, phường, thị trấn nơi
người ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chúc bạn thành công !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960