Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

Khi bạn mua một tài sản cố định nào bất kỳ thì nó là chi phí hợp lý hợp lệ của doanh nghiệp..nhưng tất nhiên cơ quan thuế sẽ không cho bạn trích khấu hao 1 lần mà bạn chia ra làm nhiều lần vây mẫu đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định chính là cách bạn đăng ký với cơ quan thuế cách trích khấu hao.

Mời bạn xem thêm:

>> viết mục tiêu nghề nghiệp cv xin việc

>> học kế toán thực hành cấp tốc tại tân bình

>> lớp học kế toán tổng hợp ở thủ đức

quy định về đăng ký khấu hao tài sản cố định
 
mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tài sản cố định
 
bảng đăng ký trích khấu hao tscđ 2017
 
thời hạn đăng ký phương pháp trích khấu hao
 
có phải đăng ký trích khấu hao tscđ
 
khấu hao tài sản cố định 2016
 
mẫu đăng ký phương pháp khấu hao tscđ 2017
 
thông báo phương pháp trích khấu hao tài sản cố định

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐĂNG KÝ PHƯƠNG PHÁP KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

 

Kính gửi :  CHI CỤC THUẾ........................

- Tên đơn vị: ...............................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ................................................................................................

- Mã số thuế :.............................................................................................................

Thực hiện theo quy định tại Điều 13, Khoản 3 Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/14/2013 của Bộ Tài Chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Nay Công ty ......... đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định với Chi Cục thuế .... theo phương pháp khấu hao .............. Theo bảng chi tiết dưới đây.

STT

Tên tài sản cố định

Thời gian trích khấu hao tài sản cố định

Bắt đầu trích khấu tài sản cố định

...........

..................

..............

....................

...........

..................

..............

....................

 

 

 Hà Nội, ngày.....tháng......năm ......

                                                                         ĐẠI DIỆN CÔNG TY ................................

                                                                                         (Ký và đóng dấu)

 

Link download: Trích khấu hao tscd

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT



0972.868.960