Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu biên bản xác nhận công nợ 2 bên 3 bên 4 bên

Sau mỗi tháng hay mỗi quý thì các bạn, các doanh nghiệp cần xác nhận lại các khoản công nợ còn tồn đọng với nhau để làm báo cáo gửi nên giám đốc hay hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh của tháng, quý hay năm vừa rồi là thắng lợi hay thua lỗ. Đương nhiên bạn cần đến là mẫu biên bản xác nhận công nợ để làm vi bằng hay căn cứ với nhau.

Mời bạn tham khảo thêm:

>> Lớp học kế toán tại hải dương

>> Học kế toán thực hành ở vĩnh phúc

>> Học kế toán tổng hợp ở Long Biên

Đôi khi bạn cần xác nhận công nợ tới 3 bên 4 bên  cùng một lúc cùng một vấn đề liên qua với nhau. Dưới đây là mẫu biên bản xác nhận công 3 bên được ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CẤP TỐC cung cấp cho bạn tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

--------------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

(v/v Xác nhận khoản vay nợ giữa các bên)

 

Hôm nay, ngày … tháng ….  năm 20….., tại địa chỉ số ….. đường Lạc Long Quân, thành phố Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

BÊN A                        :           Ông/Bà …………………………….  Giới tính: ………….

Chức vụ                       :           Chủ tịch …………………………… Công ty ……………

Sinh ngày                    :           …/…./19…..   Dân tộc: ……..           Quốc tịch: …………

Số CMTND                :           …………….   Ngày cấp: …./…20… Nơi cấp: CA tỉnh ……………….

Địa chỉ thường trú      :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….

Chỗ ở Hiện tại            :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….     

BÊN B                        :           Ông/Bà…………………….......………..  Giới tính: ………..….

Sinh ngày                    :           …/…./19…..   Dân tộc: …..................…..Quốc tịch: …..………

Số CMTND                :           …………….   Ngày cấp: …./…20… Nơi cấp: CA tỉnh ……………….

Địa chỉ thường trú      :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….

Chỗ ở Hiện tại            :           Số nhà …., tổ ….., phường ……, thành phố ………, tỉnh …………….     

Nội dung làm việc hai bên thống nhất cụ thể như sau:

  1. Bà ………………. xác nhận có vay của Ông …………. số tiền là: …….000.000.000 VNĐ (bằng chữ: ………….. tỷ đồng chẵn).
  2. Bà …………….. cam kết chậm nhất là ngày …../…./20…. sẽ thanh toán toàn bộ số tiền trên. Nếu đến hẹn không thanh toán bà …………… sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.
  3. Đến hết ngày ….. tháng ….năm 20….. nếu Bà …….. không thanh toán số tiền trên, Ông …………. có toàn quyền khởi kiện ra tòa án và kê biên toàn bộ số tài sản mà ……………. đang sở hữu hợp pháp tại Công Ty TNHH …………. Bà …………..có trách nhiệm triệu tập các thành viên để tiến hành chuyển nhượng hợp pháp số vốn mà bà đang sở hữu hợp pháp sang cho Ông ………………………..
  4. Bằng văn bản này Bà …………… cam kết Công ty TNHH ……………….đang sở hữu hợp pháp Giấy chứng nhận quyền sử quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số BA ………. do ủy ban nhân dân tỉnh ……….. cấp ngày …….. tháng ….. năm 20…. Toàn bộ tài sản của công ty và mảnh đất kể trên sẽ được kê biên, định giá và chuyển giao hợp pháp cho Ông …………… nếu đến hẹn trên mà Bà …………. không trả được số nợ trên.Việc kê biên, định giá tài sản của Công ty TNHH ……. chỉ là giải pháp đối trừ công nợ giữa hai bên.

Biên bản xác nhận công nợ có hiệu lực kể từ ngày ký, bao gồm 02 trang và được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản làm căn cứ thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 

Link download: Biên bản xác nhận công nợ

 

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960