Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng mới nhất

Bạn đang tìm cho mình mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng mới nhất hiện nay. Vẫn còn phân vân chưa biết chọn mẫu nào cho phù hợp với doanh nghiệp của mình. 

Là đơn vị hàng đầu hiện nay về đào tạo kế toán cấp tốc..KẾ TOÁN HÀ NỘI luôn luôn cung cấp đến cho các bạn học viên những mẫu văn bản chính xác nhất, liên tục update cập nhật bạn nhé. Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng là minh chứng điển hình.

Mời bạn xem thêm:

>> Lớp học kế toán thực hành tại hà đông

>> Học kế toán tổng hợp tại Minh Khai

>> Khoá học kế toán cấp tốc ở thủ đức

Dưới đây bạn có thể download về mẫu biên bản nghiệm thu mới nhất cho mình:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

 

- Căn cứ Hợp đồng số:........./HĐKT-…...... ngày........ tháng.............. năm …

Hôm nay, ngày........ tháng......... năm.......... tại Công ty…………,chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Đại diện: ........................................... Chức vụ:..............................................................

Địa chỉ:.............................................................................................................................

Điện thoại:........................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh số: ...............................................................................................

Mã số thuế: .....................................................................................................................

Tài khoản: ........................................................................................................................

Tại ngân hàng: ................................................................................................................

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện: ........................................... Chức vụ:..............................................................

Địa chỉ:...........................................................................................................................

Điện thoại:...................................................................................................................

Giấy phép kinh doanh số: ..........................................................................................

Mã số thuế: ...............................................................................................................

Tài khoản: ..................................................................................................................

Tại ngân hàng: .............................................................................................................

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số…./ngày/tháng/năm ….như sau:

Điều 1: Nội dung:

- Bên B bàn giao cho bên A ………………………………......................................................

............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

+   Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao: ................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

+   Bên A thanh toán cho bên B:.........................................................................................

-   Tổng số tiền:....................................................................

-   Bằng chữ: .......................................................................

(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

Xác nhận đã bàn giao: ………………………………………………………………………

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Điều 2: Kết luận:

+   Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ………..........................

+   Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ………………………… Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm……..đã bàn giao.

+   Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO

(kí và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN

(kí và ghi rõ họ tên)

 

Link download: Mẫu biên bản nghiệm thu

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960