Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượngMẫu biên bản điều chỉnh sai tên, địa chỉ, mst trên hoá đơn gtgt

Bạn đang cần tìm link download mẫu biên bản điều chỉnh sai tên, địa chỉ, mst trên hoá đơn gtgt cho các năm tài chính 2018, 2018 cả năm 2020 để điều chỉnh các vấn đề sai sót trong việc viết hoá đơn gtgt cho năm tài chính.

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN HÀ NỘI

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số 001/BBĐCHĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2018

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT


      Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
      Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
 
     Hôm nay, ngày 01  tháng 01  năm 2018, tại văn phòng KẾ TOÁN HÀ NỘI, chúng tôi gồm có:
 
Bên A: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Do ông: Lê Thành Tuân, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 19004246 ; Email: kthn@gmail.com
Mã số thuế: 0982686028
 
Bên B: CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM
Do ông (bà): Nguyễn Mai Liên  , chức vụ:  Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Nguyễn Ngọc Lại – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 0988043053 ; Email: lanh@gmail.com
Mã số thuế: 0988043053

 
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000020, ký hiệu KTHN/21P ngày 21/12/2017 đã kê khai vào kỳ Quý 4/2017 và lập hóa đơn điều chỉnh số 00098, ký hiệu KTHN/21P ngày 01/01/2018, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: Nhà số 18 Ngõ 322 Đường Lê Trọng tấn – P.Khương Mai – Thanh xuân – Hà Nội

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: Nhà số 19 Ngõ 322 Đường Lê Trọng tấn – P.Khương Mai – Thanh xuân – Hà Nội

 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mời bạn xem thêm các khoá học kế toán của KẾ TOÁN HÀ NỘI:

>> Học kế toán thực hành cấp tốc tại Minh Khai

>> Lớp học kế toán tổng hợp cấp tốc tại Thủ Đức

>> Khoá học kế toán cấp tốc ở Hải Dương

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960