Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai mới nhất

Mẫu biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai mới nhất phù hợp với các năm tài chính 2018, 2019 hay thậm chí 2020 các bạn vẫn sử dụng ok. Link download mẫu và hướng dẫn viết miễn phí

 

CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KẾ TOÁN HÀ NỘI

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc

Số 01/2018

Hà Nội, ngày 01  tháng 01 năm 2018

 

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HOÁ ĐƠN VIẾT SAI

 
      Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính
      Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính
 
      Hôm nay, ngày 01  tháng 01  năm 2018, tại văn phòng KẾ TOÁN HÀ NỘI, chúng tôi gồm có:
 
Bên A: CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Do ông: Lê Thành Tuân, chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Lê Trọng Tấn – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 19004246 ; Email: kthn@gmail.com
Mã số thuế: 0982686028
 
Bên B: CÔNG TY CƠ ĐIỆN LẠNH VIỆT NAM
Do ông (bà): Nguyễn Mai Liên  , chức vụ:  Giám đốc, làm đại diện.
Địa chỉ: Nguyễn Ngọc Lại – Thanh Xuân – Hà Nội
Điện thoại: 0988043053 ; Email: lanh@gmail.com
Mã số thuế: 0988043053
 
Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số 000020, ký hiệu KTHN/21P ngày 21/12/2017 đã kê khai vào kỳ Quý 4/2017 và lập hóa đơn điều chỉnh số 00098, ký hiệu KTHN/21P ngày 01/01/2018, cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi san giá trị của chiếc điều hoà Daikin 21000 ptu

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:
 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Daikin 21000 ptu – DK1001

bộ

02

10.000.000

20.000.000

 

 

 

 

 

 


HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:
 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Daikin 21000 ptu – DK1001

bộ

02

9.800.000

19.600.000

 

 

 

 

 

 

 
Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Mời bạn xem thêm một số khoá học kế toán:

>> Khoá học chứng chỉ kế toán thực hành cấp tốc

>> Khoá học chứng chỉ kế toán trưởng

>> Địa chỉ học kế toán cấp tốc ở Minh Khai

 

Chúc bạn thành công !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960