Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu 04 - 2/TNCN uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Link download mẫu 04 - 2/TNCN uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người khác đi quyết toán thuế cho bạn, các nhân viên trong doanh nghiệp của mình với các bên dịch vụ thuế hiện nay.

Sau một năm - hai năm thì doanh nghiệp các bạn sẽ phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân với cơ quan thuế quản lý...Nhưng bạn không có thời gian đi quyết toán bạn muốn uỷ quyền cho bên thứ 3 đi quyết toán thuế thay cho bạn bạn cần sử dụng mẫu số 04 - 2/tncn để làm biên bản uỷ quyền cho họ.

Mời bạn xem thêm:

>>lớp học kế toán tại nguyễn chí thanh

>> học kế toán cấp tốc tại 200 quang trung

>> học kế toán thực hành tại 124 minh khai

Mời bạn tham khảo link download mẫu giấy uỷ quyền quyết toán thuế tncn mời bạn tham khảo:

 

Mẫu số: 04 - 2/TNCN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC  ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   


GIẤY UỶ QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Năm ..........

 

Tên tôi là: ………………………….. Quốc tịch :…………………….

Mã số thuế: ……………………………………………………..…….

 

Năm ............... tôi chỉ có thu nhập chịu thuế tại một nơi là Công ty/đơn vị  ................ Đề nghị Công ty/đơn vị (mã số thuế) ....................thay mặt tôi thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm ........... với cơ quan thuế.

 

Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra phát hiện tôi có thu nhập chịu thuế  ở nơi khác thì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

.................., ngày ....... tháng ....... năm .......

                   NGƯỜI UỶ QUYỀN

              (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

Link download: Mẫu 04 - 2/TNCN

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960