Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Link download mẫu biên bản đối chiếu công nợ siêu tốc

Link download mẫu biên bản đối chiếu công nợ siêu tốc dành cho những cần đây là file .doc. Đối chiếu công nợ giữa các doanh nghiệp với nhau. Có được sự cân đối tài chính cho năm tiếp theo.

Hướng dẫn các bạn điền, ghi đầy đủ thông tin trên mẫu biên bản đối chiếu công nợ này để đảm bảo sự chính xác, có được hiểu lực tốt nhất cho sau này với đối tác.

Xem thêm các khoá học:

>> Khoá học kế toán cấp tốc tại Vĩnh Phúc

>> Học kế toán thực hành tại Biên Hoà

>> Học kế toán tổng hợp cấp tốc tại Bình Dương

 

Dưới đây mời bạn xem mẫu biên bản đối chiếu công nợ mà mình đang cần nhé.

CÔNG TY .......................................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: ...............

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày ......  Tháng ...... năm ......
 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ
 

-  Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa.
-  Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên.
Hôm nay, ngày…. tháng.....năm ......... Tại văn phòng Công ty ....................... , chúng tôi gồm có:
 
1. Bên A (Bên mua): ...............................................................................................
-       Địa chỉ           : ............................................................................................      

-       Điện thoại      :   .....................................      Fax:............................................
-       Đại diện         :   ......................................     Chức vụ: ....................................

2. Bên B (Bên bán): ...............................................................................................
-       Địa chỉ    : ........................................................................................................
-       Điện thoại      : ........................                         Fax:........................................
-       Đại diện         :  ......................                          Chức vụ: ................................

Cùng nhau đối chiếu công nợ từ ngày ......... đến ngày ................. cụ thể như sau:

1. Đối chiếu công nợ
 

STT

Diễn giải

Số tiền

1

Số dư đầu kỳ

0

2

Số phát sinh tăng trong kỳ

...................

3

Số phát sinh giảm trong kỳ

........................

4

Số dư cuối kỳ

.........................

(Bằng chữ: Năm mươi hai triệu đồng chẵn).
2. Công nợ chi tiết.
- .......................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................... 
3. Kết luận: Tính đến hết ngày ................ CÔNG TY ................ (bên A ) còn phải thanh toán cho Công ............... (bên B) số tiền là: ................... (Bằng chữ:................................................)
- Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.
 

ĐẠI DIỆN BÊN A
(Ký tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký tên, đóng dấu)

 

Link download: Đối chiếu công nợ 2018

 

mẫu biên bản đối chiếu công nợ trong xây dựng

biên bản đối chiếu công nợ là gì

cách đối chiếu công nợ bằng excel

biên bản đối chiếu khối lượng

mẫu biên bản đối trừ công nợ

quy định về việc đối chiếu công nợ

mẫu xác nhận công nợ tạm ứng

đối chiếu công nợ có bắt buộc

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960