Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Kỳ kế toán là gì

Kỳ kế toán là khoảng thời gian được bao gồm bởi một bộ báo cáo tài chính. Giai đoạn này xác định khoảng thời gian mà các giao dịch kinh doanh được tích lũy vào báo cáo tài chính và nhà đầu tư cần đến để họ có thể so sánh kết quả của các khoảng thời gian liên tiếp. Đối với báo cáo tài chính nội bộ, một kỳ kế toán thường được coi là một tháng. Một vài công ty biên soạn thông tin tài chính theo gia số bốn tuần, để họ có 13 kỳ kế toán mỗi năm.
 
Một công ty công khai phải báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch hàng quý, do đó, kỳ kế toán cho các báo cáo tài chính của mình cho SEC khoảng ba tháng. Nếu một bộ báo cáo tài chính bao gồm kết quả của cả năm, thì kỳ kế toán là một năm. Nếu kỳ kế toán là cho một khoảng thời gian mười hai tháng kết thúc vào ngày khác với ngày 31 tháng 12, thì kỳ kế toán được gọi là năm tài chính, trái với một năm dương lịch.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Ví dụ: một năm tài chính kết thúc vào ngày 30 tháng 6 kéo dài trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 7 của năm trước đến ngày 30 tháng 6 của năm hiện tại. Lý tưởng nhất là năm tài chính nên kết thúc vào ngày mà hoạt động kinh doanh ở điểm thấp, do đó có ít tài sản và nợ phải trả để kiểm toán.
 
Tuy nhiên, một sự khác biệt trong kỳ kế toán là khi một doanh nghiệp vừa mới bắt đầu, để kỳ kế toán đầu tiên chỉ có thể kéo dài vài ngày. Ví dụ: nếu doanh nghiệp bắt đầu vào ngày 17 tháng 1, khoảng thời gian kế toán đầu tiên sẽ chỉ bao gồm khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1. Quan niệm tương tự áp dụng cho một doanh nghiệp đã bị chấm dứt. Ví dụ: nếu doanh nghiệp bị đóng cửa vào ngày 10 tháng 1, kỳ kế toán cuối cùng cuối cùng sẽ chỉ bao gồm khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 1.
 
Về mặt kỹ thuật, kỳ kế toán chỉ áp dụng cho báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ, vì bảng cân đối kế toán báo cáo các thông tin tính đến ngày cụ thể. Vì vậy, nếu một thực thể báo cáo kết quả của nó cho tháng Giêng, tiêu đề của báo cáo thu nhập cho biết "trong tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 1", trong khi phần đầu của bảng cân đối kế toán "vào ngày 31 tháng 1".

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960