Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Hướng dẫn hạch toán các khoản tạm ứng, các khoản tạm ứng của người lao động trong đơn vị theo thông tư 133 và thông tư 200

Tài khoản sử dụng:

Tài khoản 141 được sử dụng để hạch toán các khoản tạm ứng

“Tạm ứng” là Tài khoản dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao động trong đơn vị và tình hình thanh toán các khoản tạm ứng đó.

Hướng dẫn hạch toán các khoản tạm ứng mới nhất.

Hạch toán khi Doanh nghiệp chi tạm ứng cho người lao động:

Chi tạm ứng cho người lao động bằng tiền, kế toán ghi:

Nợ TK 141 (chi tiết người tạm ứng): Trị giá khoản tạm ứng

Có các TK 111, 112: Trị giá khoản tạm ứng.

Chi tạm ứng cho người lao động bằng hàng hóa, nguyên vật liệu,… kế toán ghi:

Nợ TK 141 (chi tiết người tạm ứng): Trị giá khoản tạm ứng

Có các TK 156, 152, …: Trị giá khoản tạm ứng.

Người lao động nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc đã được ký duyệt để quyết toán khoản tạm ứng khi thực hiện xong công việc được giao, kế toán ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627, 642, …: Trị giá khoản tạm ứng

Có TK 141 (chi tiết người tạm ứng): Trị giá khoản tạm ứng.

Nhập lại quỹ, nhập lại kho các khoản tạm ứng chi (hoặc sử dụng) không hết, kế toán ghi:

Nợ TK 111: Trị giá tiền tạm ứng chi không hết

Nợ TK 152: Trị giá nguyên liệu, vật liệu tạm ứng sử dụng không hết

Có TK 141: Trị giá khoản tạm ứng.

Doanh nghiệp trừ vào lương của người nhận tạm ứng các khoản tạm ứng chi (hoặc sử dụng) không hết, kế toán ghi:

Nợ TK 334: Trị giá tiền tạm ứng chi không hết trừ vào lương người nhận

Có TK 141 (chi tiết người tạm ứng): Trị giá khoản tạm ứng.

Kế toán lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng khi thực chi đã được duyệt lớn hơn số đã nhận tạm ứng, kế toán ghi:

Nợ các TK 152, 153, 156, 241, 331, 621, 623, 627, …: Trị giá tạm ứng thanh toán thêm

Có TK 111: Trị giá tạm ứng thanh toán thêm.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960