Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Bài viết dưới đây xin hướng dẫn Hạch toán Sửa chữa tài sản cố định theo Thông Tư 133, mời các bạn cùng tìm hiểu

Tài sản cố định sửa chữa lớn là gì?

Sửa chữa lớn TSCĐ là quá trình DN sửa chữa những hỏng hóc lớn của tài sản hoặc đại tu TSCĐ. Khi đó tài sản bắt buộc phải ngừng sử dụng trong một khoảng thời gian đáng kể. Chi phí sửa chữa lớn được phân bổ dần vào chi phí của nhiều kỳ hoạt động DN.

Nhiệm vụ của Kế toán sửa chữa Tài sản cố định .

Kế toán sửa chữa TSCĐ phải xác định chi phí sửa chữa và tính giá thành các công việc sửa chữa lớn hoàn thành, phân bổ chi phí sửa chữa tài sản cố định vào các đối tượng liên quan.

Hạch toán Sửa chữa tài sản cố định

Phương thức sửa chữa TSCĐ.

Tùy theo quy mô tính chất của công việc sửa chữa và tùy vào khả năng mà DN có thể tiến hành sửa chữa tài sản cố định bằng các phương thức tự làm hoặc thuê ngoài.

– Đối với phương thức tự làm, DN sẽ tự bỏ ra chi phí, tự tiến hành toàn bộ công tác sửa chữa. Giá thành công tác sửa chữa căn cứ vào chi phí thực tế hợp lệ đã chi.

– Đối với phương thức thuê ngoài, DN sẽ thuê các đối tác bên ngoài thực hiện toàn bộ công tác sửa chữa. Giá thành công tác sửa chữa căn cứ vào số tiền phải trả đối tác cung ứng dịch vụ sửa chữa và các chi phí thực tế phát sinh.

Tài khoản hạch toán

Theo Thông tư 133, để hạch toán Kế toán Sửa chữa TSCĐ chúng ta sử dụng TK 2413.

Tài khoản 2413 – Sửa chữa lớn TSCĐ: Là TK sử dụng để phản ánh chi phí sửa chữa lớn TSCĐ và tình hình quyết toán chi phí sửa chữa lớn TSCĐ.

Hướng dẫn Cách hạch toán Kế toán Sửa chữa tài sản cố định theo Thông Tư 133.

Hạch toán khi Tập hợp chi phí sửa chữa TSCĐ.

Kế toán hạch toán theo 2 trường hợp, cụ thể:

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, kế toán hạch toán:

Nợ TK 2413: Trị giá sửa chữa TSCĐ chưa có thuế GTGT

Nợ TK 1332: Thuế GTGT được khấu trừ

Có các TK 111, 112, 152, 214,… : Tổng trị giá thanh toán.

– Trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu , kế toán hạch toán:

Nợ TK 2413: Tổng giá thanh toán đã bao gồm thuế GTGT

Có các 111, 112, 152, 214, 334,… : Tổng giá thanh toán đã bao gồm thuế GTGT.

Hạch toán khi công trình sửa chữa hoàn thành.

– Đối với trường hợp sửa chữa cải tạo, nâng cấp không đủ điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ.

Kế toán hạch toán:

Nợ các TK 154, 642: Trị giá chi phí sửa chữa TSCĐ (Chi phí phát sinh nhỏ tính luôn vào chi phí trong kỳ)

Nợ TK 242: Trị giá chi phí sửa chữa TSCĐ (Chi phí phát sinh lớn được phân bổ dần)

Nợ TK 352: Trị giá chi phí sửa chữa TSCĐ (khi trích trước chi phí sửa chữa định kỳ)

Có TK 2413: Trị giá chi phí sửa chữa TSCĐ.

– Đối với trường hợp sửa chữa cải tạo, nâng cấp thỏa mãn điều kiện ghi tăng nguyên giá TSCĐ.

Kế toán hạch toán:

Nợ TK 2111: Tài sản cố định hữu hình

Nợ TK 217: Bất động sản đầu tư

Có TK 2413: XDCB dở dang.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960