Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Khi tặng quà cho nhân viên bánh trung thu thì chi phí này được tính vào đâu hạch toán ra sao, Bài viết dưới đây Hướng dẫn hạch toán chi phí quà tặng bánh trung thu

Quy định về thuế GTGT đầu vào của hàng dùng để biếu, tặng

Được quy định tại Khoản 5, Điều 14, Thông tư 219/2013/TT-BTC, “Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ“.

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng ghi nhận thế nào?

Giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để biếu, tặng được quy định tại Điều 3, Khoản 7, Thông tư 219/2013/TT-BTC như sau: “Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này“.

Tóm lại, đối với hàng hóa được dùng biếu, tặng, giá tính thuế được tính theo giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh trên thị trường.

Hạch toán chi phí quà tặng bánh trung thu

Khi mua quà biếu trung thu không Có cần xuất hóa đơn không?

Thông tư 26/2015/TT-BTC tại Điều 3, Khoản 7 Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định như sau: “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”

Như vậy, theo quy định trên, bánh trung thu để biếu, tặng cho khách hàng, đối tác, làm quà thưởng cho nhân viên cần phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng tính vào chi phí. Đây sẽ là căn cứ để kế toán ghi nhận chi phí và hạch toán sổ sách vào cuối tháng, đúng nguyên tắc doanh nghiệp.

Chi phí quà biếu có tính vào chi phí khi quyết toán thuế TNDN?

* Chi phí mua bánh trung thu tặng khách hàng

Căn cứ vào Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung cho Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, chi phí quà tặng bánh trung thu cho khách hàng là chi phí liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Khi mua bánh trung thu tặng khách hàng, nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua bán, có chứng từ thanh toán không tiền mặt đối với những hóa đơn hàng hóa có trị giá từ 20 triệu trở lên thì sẽ được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp.

Kế toán cần nắm rõ quy định này để tính khoản chi phí quà tặng sao cho hợp lý để tính giảm trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp.

* Chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên

Căn cứ Điều 4 của Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi và bổ sung cho Điều 6 của Thông tư 78/2014/TT-BTC, chi phí mua bánh trung thu tặng nhân viên được coi là khoản chi phí có tính chất phúc lợi, được tính vào chi phí được trừ. Cần lưu ý, tổng các khoản chi có tính chất phúc lợi của doanh nghiệp trong năm, không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế của nhân viên đó.

Chứng từ cần có khi mua bánh trung thu tặng, biếu

– Đối với quà tặng khách hàng, đối tác

+ Hóa đơn đầu ra

+ Hóa đơn đầu vào

+ Hợp đồng, chứng từ mua hàng, thanh toán qua ngân hàng (nếu có)

– Đối với bánh trung thu tặng nhân viên

+ Hóa đơn đầu ra

+ Hóa đơn đầu vào mua bánh trung thu

+ Hợp đồng, chứng từ mua bán, thanh toán

+ Giấy xác nhận của công đoàn về quyết định tặng quà trung thu cho công nhân viên.

Cách hạch toán chi phí quà tặng bánh trung thu

* Nếu chi phí quà tặng bánh trung thu để biếu, tặng doanh nghiệp, khách hàng được tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh:

Nợ TK 641, 6421 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)

Có các TK 152, 153, 155, 156.

Nếu phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

* Nếu chi phí mua bánh trung thu để tặng công nhân viên được tính vào quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 152, 153, 155, 156

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960