Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Độ tin cậy là gì?

Đáng tin cậy là ý kiến ​​của chủ nợ hoặc người cho vay về khả năng của một người hoặc một doanh nghiệp để thanh toán các khoản nợ khi đến hạn. Đánh giá này mở rộng đến tình trạng tài chính dự kiến ​​trong tương lai của người hoặc doanh nghiệp. Độ tin cậy dựa trên đơn xin cấp tín dụng,  tài liệu tham khảo tín dụng và báo cáo tài chính  cung cấp cho bên cấp tín dụng, cũng như báo cáo tín dụng do cơ quan báo cáo tín dụng bên thứ ba cung cấp, chẳng hạn như TransUnion hoặc Experian. Người ta cũng có thể dựa vào lịch sử thanh toán trước đó của tổ chức được xem xét, cũng như sự phán xét của một người về đặc tính của người ủy quyền thanh toán. Một số tổ chức sử dụng mô hình điểm tín dụng  để chuyển đổi thông tin này thành một điểm số được sử dụng làm cơ sở chính để xác định độ tin cậy.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Một cá nhân có thể cải thiện mức độ đáng tin cậy của mình qua thời gian bằng cách tham gia vào các hoạt động như:
 
Thanh toán hóa đơn khi đến hạn
 
Giảm mức nợ tổng thể
 
Giảm tỷ lệ nợ / thu nhập
 

Vốn chủ sở hữu là gì?

 
Tài sản chủ nợ là tỷ lệ tài sản mà một tổ chức tài trợ bằng tín dụng được các chủ nợ cho phép. Về cơ bản nó là tổng số nợ trên bảng cân đối kế toán, mặc dù một trường hợp có thể được thực hiện là tiền lương phải trả thực sự là vốn của nhân viên, vì đây thực chất là tín dụng được nhân viên mở rộng cho công ty. Tỷ lệ nợ cao đối với tài sản có nghĩa là một doanh nghiệp đang duy trì mức vốn cổ phần thấp, do đó sử dụng các chủ nợ để tăng lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960