Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Cổ phiếu ưu đãi tích luỹ là gì?

Cổ phiếu ưu đãi tích lũy là một công cụ cổ phần trả cổ tức cố định theo một lịch trình đã định trước và trước bất kỳ khoản phân phối nào cho người sở hữu cổ phần phổ thông của công ty. Số tiền cổ tức thường dựa trên mệnh giá cổ phiếu. Do đó, chia cổ tức 5% cho cổ phần ưu đãi có mệnh giá 100 đô la tương đương với cổ tức $ 5.
 
Việc chi trả cổ tức này là tích lũy, do đó bất kỳ khoản thanh toán trước bị trì hoãn cũng phải được thanh toán trước khi phân phối cổ tức cho người sở hữu cổ phần phổ thông của công ty. Tình huống này thường xuất hiện khi một công ty gặp khó khăn về dòng tiền, và do đó, hội đồng quản trị lựa chọn tạm ngưng thanh toán cổ tức cho đến khi dòng tiền được cải thiện.
 
Miễn là một công ty không trả cổ tức dự kiến, số tiền của khoản cổ tức chưa thanh toán được cho là trong nợ, và được tiết lộ trong các ghi chú kèm theo báo cáo tài chính của nó.
 
Trong trường hợp thanh lý, chủ sở hữu cổ phần ưu đãi phải được thanh toán trước cổ đông, nhưng sau khi chủ nợ có bảo đảm đã được thanh toán. Các cổ đông sở hữu ưu tiên có thể có nhiều quyền biểu quyết khác nhau, từ không ai kiểm soát được sự sắp đặt cuối cùng của tổ chức đó.
 
Cổ phiếu ưu đãi còn được gọi là cổ phần ưu đãi hoặc cổ phần ưu đãi tích luỹ. Thuật ngữ châu Âu cho cổ phiếu ưu đãi tích lũy là cổ phần ưu đãi tích luỹ.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960