Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Cách sử dụng hàm MATCH trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel MATCH với cú pháp và các ví dụ.
 
Sự miêu tả
 
Hàm Microsoft Excel MATCH tìm kiếm một giá trị trong một mảng và trả về vị trí tương đối của mục đó.
 
Hàm MATCH là hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm MATCH có thể được nhập như là một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
 
Cú pháp cho hàm MATCH trong Microsoft Excel là:
 
MATCH( value, array, [match_type] )
Tham số hoặc đối số
giá trị
Giá trị để tìm kiếm trong mảng .
mảng
Một dải ô chứa giá trị bạn đang tìm kiếm.
Loại so khớp
 
Không bắt buộc. Đó là loại đối sánh mà chức năng sẽ thực hiện. Các giá trị có thể là:
 
Loại so khớp Giải trình
 
1 (mặc định) Hàm MATCH sẽ tìm giá trị lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng giá trị . Bạn nên chắc chắn sắp xếp mảng của mình theo thứ tự tăng dần.
 
Nếu tham số match_type bị bỏ qua, nó giả định một match_type là 1.
 
0 Hàm MATCH sẽ tìm giá trị đầu tiên bằng giá trị . Các mảng có thể được sắp xếp theo thứ tự bất kỳ.
-1 Hàm MATCH sẽ tìm giá trị nhỏ nhất lớn hơn hoặc bằng giá trị . Bạn nên chắc chắn sắp xếp mảng theo thứ tự giảm dần.
Trả lại
Hàm MATCH trả về một giá trị số. 
Nếu hàm MATCH không tìm thấy kết quả phù hợp, hàm này sẽ trả về lỗi # N / A.
 
chú thích
 
Hàm MATCH không phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường khi tìm kiếm kết quả trùng khớp.
Nếu tham số match_type là 0 và giá trị là giá trị văn bản, thì bạn có thể sử dụng ký tự đại diện trong tham số giá trị .
 
Thẻ hoang dã Giải trình
* khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào
? khớp với bất kỳ ký tự đơn nào
 
Áp dụng cho
 
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Loại chức năng
 
Hàm bảng tính (WS)
 
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
 
Hãy xem xét một số ví dụ về hàm MATCH của Excel và tìm hiểu cách sử dụng hàm MATCH như một hàm trang tính trong Microsoft Excel:
 
cach-su-dung-ham-match-trong-excel
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ MATCH sau sẽ trả về:
 
=MATCH(10572,A2:A6,1)
Result: 3     (it matches on 10571 since the match_type parameter is set to 1)
 
=MATCH(10572,A2:A6)
Result: 3     (it matches on 10571 since the match_type parameter has been omitted and will default to 1)
 
=MATCH(10572,A2:A6,0)
Result: #N/A  (it doesn't find a match since the match_type parameter is set to 0)
 
=MATCH(10573,A2:A6,1)
Result: 4
 
=MATCH(10573,A2:A6,0)
Result: 4
 
Hãy xem cách chúng ta có thể sử dụng các thẻ hoang dã trong hàm MATCH.
 
cach-su-dung-ham-match-trong-excel1
 
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ MATCH sau sẽ trả về:
 
=MATCH("A?ples", A2:A6, 0)
Result: 1
 
=MATCH("O*s", A2:A6, 0)
Result: 2
 
=MATCH("O?s", A2:A6, 0)
Result: #N/A
Các câu hỏi thường gặp
Câu hỏi: Trong Microsoft Excel, tôi đã thử công thức MATCH này nhưng nó không hoạt động:
 
=IF(MATCH(B94,Overview!D$54:D$96),"FS","Bulk")
Tôi đã hy vọng cho một công thức dễ dàng hơn này:
 
=IF(OR(B94=Overview!D$54,B94=Overview!D55,B94=Overview!D56,  {etc thru D96} ),"FS","Bulk")
 
Trả lời: Khi bạn đang sử dụng chức năng MATCH, bạn cần phải nhận thức được một vài điều.
 
Trước tiên, bạn cần phải xem xét liệu mảng của bạn có được sắp xếp theo thứ tự cụ thể hay không (ví dụ: thứ tự tăng dần, thứ tự giảm dần hoặc không có thứ tự). Vì chúng ta đang tìm kiếm một kết hợp chính xác và chúng ta không biết nếu mảng được sắp xếp, chúng ta muốn đảm bảo rằng tham số match_type trong hàm MATCH được đặt thành 0. Điều này sẽ tìm thấy một kết quả bất kể thứ tự sắp xếp.
 
Thứ hai, chúng ta biết rằng hàm MATCH sẽ trả về lỗi # N / A khi không tìm thấy kết quả phù hợp, vì vậy chúng tôi sẽ muốn sử dụng hàm ISERROR để kiểm tra lỗi # N / A.
 
Vì vậy, dựa trên 2 cân nhắc bổ sung này, chúng tôi muốn sửa đổi công thức ban đầu của bạn như sau:
 
=IF(ISERROR(MATCH(B94,Overview!D$54:D$96,0))=FALSE,"FS","Bulk")
 
Điều này sẽ kiểm tra một kết hợp chính xác trong mảng D54: D96 trên trang Tổng quan và trả lại "FS" nếu tìm thấy kết quả phù hợp. Nếu không, nó sẽ trả về "Hàng loạt" nếu không tìm thấy kết quả phù hợp.
 
Câu hỏi: Tôi có câu hỏi về cách lồng hàm MATCH trong hàm INDEX . Câu hỏi là:
 
Tôi muốn tạo một công thức bằng cách sử dụng hàm MATCH được lồng trong hàm INDEX để truy xuất Lớp đã được chọn (bởi x) trong E4: F10. Hàm MATCH sẽ tìm hàng có vị trí x và nên được sử dụng trong hàm INDEX để truy lục giá trị Lớp được liên kết từ cùng hàng trong F4: F10.
 
Trả lời: Chúng ta có thể sử dụng hàm MATCH để tìm vị trí hàng trong dãy E4: E10 để tìm hàng có vị trí "x". Sau đó chúng tôi nhúng hàm MATCH này vào hàm INDEX để trả về giá trị tương ứng trong phạm vi F4: 10 đô la như sau:
 
=INDEX($F$4:$F$10, MATCH("x",$E$4:$E$10))
 
Trong ví dụ này, chúng tôi đang tìm kiếm giá trị "x" trong phạm vi E4: E10. Khi tìm thấy giá trị "x", nó sẽ trả về giá trị tương ứng từ F4: F10.

hàm match index

hàm match nâng cao

hàm match kết hợp vlookup

hàm match nhiều điều kiện

hàm type

hàm index và match nâng cao

hàm vlookup

hàm offset

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960