Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Cách sử dụng Hàm INDEX trong excel

Hướng dẫn Excel này giải thích cách sử dụng hàm Excel INDEX với cú pháp và các ví dụ.
 
Sự miêu tả
 
Hàm Microsoft Excel INDEX trả về một giá trị trong một bảng dựa trên giao điểm của một hàng và vị trí cột trong bảng đó. Hàng đầu tiên trong bảng là hàng 1 và cột đầu tiên trong bảng là cột 1.
 
Hàm INDEX là một hàm dựng sẵn trong Excel được phân loại là hàm tra cứu / tham chiếu . Nó có thể được sử dụng như một hàm trang tính (WS) trong Excel. Là một hàm trang tính, hàm INDEX có thể được nhập như một phần của công thức trong một ô của trang tính.
 
Mời bạn tham khảo thêm:
 
 
 
 
 
cach-su-dung-ham-index-trong-excel
Cú pháp
 
Cú pháp cho hàm INDEX trong Microsoft Excel là:
 
INDEX( table, row_number, column_number )
 
Tham số hoặc đối số
bàn
Một dải ô chứa bảng dữ liệu.
số lượng hàng
 
Vị trí hàng trong bảng nơi có giá trị mà bạn muốn tra cứu. Đây là vị trí hàng tương đối trong bảng chứ không phải số hàng thực tế trong trang tính.
cột số
 
Vị trí cột trong bảng nơi có giá trị mà bạn muốn tra cứu. Đây là vị trí cột tương đối trong bảng chứ không phải số cột thực tế trong trang tính.
Trả lại
Hàm INDEX trả về bất kỳ kiểu dữ liệu nào như một chuỗi, số, ngày tháng, v.v.
 
Áp dụng cho
 
Excel 2016, Excel 2013, Excel 2011 cho Mac, Excel 2010, Excel 2007, Excel 2003, Excel XP, Excel 2000
 
Loại chức năng
Hàm bảng tính (WS)
Ví dụ (dưới dạng hàm bảng tính)
Hãy khám phá cách sử dụng INDEX như một hàm trang tính trong Microsoft Excel.
 
cach-su-dung-ham-index-trong-excel1
Dựa trên bảng tính Excel ở trên, các ví dụ INDEX sau đây sẽ trả về:
 
=INDEX(A2:D6,1,1)
Result: 10247     'Intersection of row1 and col1 (cell A2)
 
=INDEX(A2:D6,1,2)
Result: "Apples"  'Intersection of row1 and col2 (cell B2)
 
=INDEX(A2:D6,1,3)
Result: $14.00    'Intersection of row1 and col3 (cell C2)
 
=INDEX(A2:D6,1,4)
Result: 12        'Intersection of row1 and col4 (cell D2)
 
=INDEX(A2:D6,2,1)
Result: 10249     'Intersection of row2 and col1 (cell A3)
 
=INDEX(A2:D6,5,2)
Result: Grapes    'Intersection of row5 and col2 (cell B6)
 
Bây giờ, hãy xem ví dụ =INDEX(A2:D6,1,1)trả về giá trị 10247 và xem xét kỹ hơn tại sao.
 
Tham số đầu tiên
Tham số đầu tiên trong hàm INDEX là bảng hoặc nguồn dữ liệu nơi tra cứu sẽ được thực hiện.

cach-su-dung-ham-index-trong-excel2

Trong ví dụ này, tham số đầu tiên là A2: D6 xác định phạm vi ô chứa dữ liệu.
 
Tham số thứ hai
Tham số thứ hai là số hàng được sử dụng để xác định vị trí giao nhau trong bảng. Giá trị 1 cho biết hàng đầu tiên trong bảng, giá trị là 2 là hàng thứ hai, v.v.
 
cach-su-dung-ham-index-trong-excel3
 
Trong ví dụ này, tham số thứ hai là 1 vì vậy chúng ta biết rằng giao lộ của chúng ta sẽ xuất hiện ở hàng đầu tiên trong bảng.
 
Tham số thứ ba
Tham số thứ ba là số cột được sử dụng để xác định vị trí giao nhau trong bảng. Giá trị 1 cho biết cột đầu tiên trong bảng, giá trị của 2 là cột thứ hai, v.v.
 
cach-su-dung-ham-index-trong-excel4
 
Trong ví dụ này, tham số thứ ba là 1 vì vậy chúng ta biết rằng giao lộ của chúng ta sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên trong bảng.
 
Vì bây giờ chúng ta có các giá trị hàng và cột, chúng ta biết rằng chúng ta đang tìm kiếm giao điểm của row1 và col1 trong bảng dữ liệu. Điều này làm cho điểm giao nhau xảy ra tại ô A2 trong bảng để hàm INDEX trả về giá trị 10247.
 

hàm index nâng cao

bài tập hàm index và match

hàm index match nhiều điều kiện

hàm match

hàm index linest

hàm index webkynang

ví dụ hàm index dạng mảng

hàm match kết hợp vlookup

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960