Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Các yếu tố định lượng là gì?

Các yếu tố định lượng là kết quả số từ một quyết định có thể đo được. Những yếu tố này thường được bao gồm trong các phân tích tài chính khác nhau, sau đó được sử dụng để đánh giá một tình huống. Các nhà quản lý thường được dạy dựa vào các yếu tố định lượng như là một phần lớn trong quá trình ra quyết định của họ. Ví dụ về các yếu tố định lượng là:
 
Giờ lao động trực tiếp . Một sự thay đổi về số giờ lao động cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ nếu sử dụng tự động hóa.
Chi phí vật liệu trực tiếp . Một sự thay đổi trong chi phí mỗi đơn vị của vật liệu nếu mua hàng được đặt trong một khối lượng đặt hàng lớn hơn.
 
Chi phí lãi vay . Số tiền chi phí bổ sung sẽ phát sinh nếu khoản vay được sử dụng để mua tài sản cố định, thay vì bán cổ phiếu.
Trả về sản phẩm . Chi phí trả lại sản phẩm sẽ xảy ra nếu quyết định được thực hiện để sử dụng vật liệu chất lượng thấp hơn trong việc xây dựng một sản phẩm.
 
Trong khi các yếu tố định lượng chắc chắn nên tạo thành một phần lớn của bất kỳ quyết định nào, thì có những vấn đề khác cần xem xét. Ví dụ, kết quả của một quyết định đóng cửa một nhà máy sẽ tác động đến cộng đồng địa phương, vốn đã hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều năm. Hoặc, các con số có thể cho biết rằng một sản phẩm trong một dòng sản phẩm sẽ bị hủy, nhưng công ty cần phải trình bày một dòng sản phẩm hoàn chỉnh cho khách hàng của mình và do đó hãy chọn giữ lại sản phẩm.
 
Quyết định sử dụng các yếu tố định lượng được coi là quan trọng hơn khi một lượng lớn tài trợ sẽ được triển khai, vì có nguy cơ thua lỗ hoặc ít nhất là ít sử dụng tiền hơn. Các yếu tố định lượng ít quan trọng hơn khi có ít tiền hơn sẽ bị ảnh hưởng bởi quyết định.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960