Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Báo cáo thu nhập hàng quý là gì?

Báo cáo thu nhập hàng quý là Biểu mẫu 10-Q là các tệp công ty được tổ chức công khai với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch hàng quý. Báo cáo này bao gồm các báo cáo tài chính cho thấy doanh thu, chi phí, lợi nhuận hoặc lỗ và các luồng tiền trong quý vừa qua cũng như bảng cân đối kế toán vào cuối quý. Báo cáo này chứa nhiều chủ đề được liệt kê trong báo cáo hàng năm, qua đó cung cấp một cái nhìn chi tiết về kết quả hoạt động và vị trí tài chính của công ty. Bên cạnh báo cáo tài chính, báo cáo thu nhập hàng quý bao gồm thảo luận về các sự kiện đã xảy ra trong quý, cũng như một số thông tin tiết lộ bắt buộc.
 
Các nhà đầu tư thường kiểm tra kết quả được báo cáo trong báo cáo hàng quý cho đường xu hướng của kết quả trước đó, có thể dẫn đến quyết định mua hoặc bán cổ phần của công ty. Do đó, việc phát hành báo cáo hàng quý được các nhà đầu tư kỳ vọng.
 
Báo cáo tài chính quý được đánh giá bởi kiểm toán viên, đây là một cuộc kiểm tra giảm từ các thủ tục kiểm toán đầy đủ được áp dụng cho kết quả cuối năm của một doanh nghiệp.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 

Bán hợp đồng là gì?

Một hợp đồng bán là một tình huống trong đó một bên được đánh giá là có nghĩa vụ với một bên khác, ngay cả khi không có hợp đồng chính thức. Quyết định này của tòa án cho phép nguyên đơn bồi thường thiệt hại từ bị đơn. Điều kiện được coi là có mặt dựa trên các yếu tố sau:
 
Nguyên đơn đã đưa hàng hóa hoặc dịch vụ cho bị cáo với kỳ vọng được thanh toán
Bị đơn đã chấp nhận hàng hóa hoặc dịch vụ nhưng chưa thanh toán
Bị đơn sẽ được làm giàu một cách bất công trừ phi tòa án yêu cầu thanh toán

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960