Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


9 công thức cần biết về kế toán chi phí

Để giảm và loại bỏ chi phí trong một doanh nghiệp, bạn cần phải biết các công thức thường được sử dụng nhất trong kế toán chi phí. Khi bạn hiểu và sử dụng các công thức cơ bản này, bạn sẽ có thể phân tích giá của sản phẩm và tăng lợi nhuận.
 
Công thức hòa vốn :
 
Lợi nhuận ($ 0) = Bán hàng - Chi phí biến đổi - Chi phí cố định
 
Thu nhập thuần mục tiêu :
 
Thu nhập ròng mục tiêu = Doanh thu - Chi phí biến đổi - Chi phí cố định
 
Tổng số tiền ký quỹ :
 
Tổng lợi nhuận = Giá bán - Chi phí bán hàng (nguyên liệu và lao động)
 
Phần đóng góp :
 
Biên độ đóng góp = Doanh thu - Chi phí biến đổi
 
Tiền đô la cần tiền để mua :
 
Tiền đô la cần thiết để mua = Chi phí của mặt hàng ÷ (1 - Thuế suất)
 
Giá chênh lệch :
 
Phương sai giá = (Giá thực tế - Giá ngân sách) × (Các đơn vị thực tế đã bán)
 
Hiệu quả Variance :
 
Phương sai hiệu quả = (Số lượng thực tế - Số lượng ngân sách) × (Giá hoặc tỷ lệ chuẩn)
 
Biến thể Overhead biến :
 
Biến chênh lệch trên không = Phương sai chi tiêu + Phương sai hiệu quả
 
Kết thúc khoảng không quảng cáo :
 
Kết thúc khoảng không quảng cáo = Bắt đầu khoảng không quảng cáo + Giao dịch mua - Chi phí bán hàng
 
Mời bạn xem thêm:
 
 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960