đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:10420
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Tìm chuỗi dài nhất với tiêu chí trong excel

Công thức chung 
 
{ = INDEX ( rng1 , MATCH ( MAX ( LEN ( rng1 ) * ( rng2 = tiêu chí )), LEN ( rng1 ) * ( rng2 = tiêu chí ), 0 )) }
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
tim-chuoi-dai-nhat-voi-tieu-chi-trong-excel
 
Để tìm chuỗi dài nhất trong phạm vi có tiêu chí, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên INDEX, MATCH, LEN và MAX. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong F6 là:
 
{ = INDEX ( tên , MATCH ( MAX ( LEN ( tên ) * ( lớp = F5 )), LEN ( tên ) * ( lớp = F5 ), 0 )) }
 
Trong đó "tên" là dải ô được đặt tên C5: C14 và "lớp" là dải ô có tên B5: B14.
 
Lưu ý: đây là công thức mảng và phải được nhập bằng control + shift + enter.
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Cốt lõi của công thức này là hàm MATCH, định vị vị trí của chuỗi dài nhất bằng cách sử dụng các tiêu chí được cung cấp:
 
MATCH ( MAX ( LEN ( tên ) * ( lớp = F5 )), LEN ( tên ) * ( lớp = F5 ), 0 )
 
Lưu ý MATCH được thiết lập để thực hiện đối sánh chính xác bằng cách cung cấp 0 cho loại đối sánh. Đối với giá trị tra cứu, chúng tôi có:
 
LEN ( tên ) * ( lớp = F5 )
 
Hàm LEN trả về một mảng các kết quả (độ dài), một cho mỗi tên trong danh sách trong đó class = "A" từ ô F5:
 
{ 5 ; 6 ; 8 ; 6 ; 6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 }
 
Điều này có hiệu quả lọc ra tất cả các lớp B, và hàm MAX sau đó trả về giá trị lớn nhất, 8.
 
Để xây dựng một mảng tra cứu, chúng tôi sử dụng cùng một cách tiếp cận:
 
LEN ( tên ) * ( lớp = F5 )
 
Và nhận được kết quả tương tự:
 
{ 5 ; 6 ; 8 ; 6 ; 6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 }
 
Sau khi LEN và MAX chạy, chúng ta có một công thức MATCH với các giá trị sau:
 
MATCH ( 8 , { 5 ; 6 ; 8 ; 6 ; 6 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 ; 0 } , 0 ))
 
MATCH sau đó trả về vị trí của 8 trong danh sách, 3, mà nguồn cấp dữ liệu vào INDEX như thế này:
 
= INDEX ( tên , 3 )
 
Cuối cùng, INDEX trả về giá trị ở vị trí thứ 3 của  tên , đó là "Jonathan".
 

tìm từ dài nhất trong xâu pascal

tìm từ dài nhất trong xâu java

tìm tất cả từ dài nhất có trong chuỗi

tìm từ dài nhất trong chuỗi c#

đếm từ dài nhất trong chuỗi

viết chương trình tìm từ dài nhất

tìm từ dài nhất trong chuỗi java

tìm số lớn nhất trong xâu

 


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH