đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:11452
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Sơ đồ định khoản hạch toán tài khoản 711 – Thu nhập khác theo thông tư 133

Tài khoản 711 là tài khoản thể hiện các thu nhập khác của người lao động. Để hạch toán và định khoản được tốt nhất tài khoản này thi vị bạn ngồi đọc chục trang giấy thì ĐÀO TẠO KẾ TOÁN CẤP TỐC đã tổng hợp, thể hiện trên một sơ đồ định khoản, hạch toán tài khoản 711 một cách chi tiết cho bạn bằng sơ đồ dưới đây.

Tài khoản 711: dùng để phản ánh các khoản thu nhập khác ngoài hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. gồm:
 
- Chênh lệch giữa giá trị hợp lý tài sản được chia từ BCC cao hơn chi phí đầu tư xây dựng tài sản đồng kiểm soát;
 
- Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý TSCĐ;
 
- Chênh lệch lãi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
 
- Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản.....
 
Nhưng có điểm chung là cách định khoản và hạch toán...mời bạn cùng tham khảo : Sơ đồ định khoản hạch toán tài khoản 711 – Thu nhập khác theo thông tư 133 dưới đây:
 
so-do-dinh-khoan-hach-toan-tai-khoan-711
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 

hạch toán tài khoản 711 theo quyết định 48

sơ đồ hạch toán tài khoản 711 theo thông tư 200

sơ đồ chữ t tài khoản 711

tài khoản 811

tài khoản 711 theo tt200

tk 711 theo thông tư 200

tài khoản 515

thu nhập khác có phải xuất hóa đơn không


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH