đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:10307
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Nhận vị trí của giá trị trong mảng 2D

Công thức chung 
 
= SUMPRODUCT (( dữ liệu = MAX ( dữ liệu )) * ROW ( dữ liệu )) - ROW ( dữ liệu ) + 1
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
nhan-vi-tri-cua-gia-tri-trong-mang-2d
 
Để xác định vị trí của một giá trị trong một mảng 2D, bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT. Trong ví dụ được hiển thị, các công thức được sử dụng để xác định số hàng và cột của giá trị lớn nhất trong mảng là:
 
= SUMPRODUCT (( dữ liệu = MAX ( dữ liệu )) * ROW ( dữ liệu )) - ROW ( dữ liệu ) + 1 
 
= SUMPRODUCT (( dữ liệu = MAX ( dữ liệu )) * COLUMN ( dữ liệu )) - COLUMN ( dữ liệu ) + 1
 
trong đó "dữ liệu" là dải ô được đặt tên C5: G14.
 
Lưu ý: các công thức này sẽ thất bại nếu có các giá trị trùng lặp trong mảng.
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Để lấy số hàng, dữ liệu được so sánh với giá trị lớn nhất, tạo ra một mảng các kết quả TRUE FALSE. Chúng được nhân với kết quả của ROW (dữ liệu) tạo ra và mảng các số hàng được liên kết với phạm vi "dữ liệu" được đặt tên. Phép toán nhân làm cho Excel coerce các giá trị TRUE FALSE trong mảng đầu tiên thành 1s và 0s, vì vậy chúng ta có một cái gì đó như thế này:
 
= SUMPRODUCT (( { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 1 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 ,0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } * { 3 , 4 , 5 , 6 , 7 } ) 
 
= SUMPRODUCT ( { 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 5 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 ; 0 , 0 , 0 , 0 , 0 } ) 
 
= 9
 
Số 9 tương ứng với hàng thứ 9 trên trang tính. Để bình thường hóa một chỉ mục liên quan đến phạm vi "dữ liệu" được đặt tên, công thức sử dụng biểu thức này:
 
ROW ( dữ liệu )  + 1
 
Kết quả cuối cùng là mảng {5; 4; 3; 2; 1; 0; -1}, từ đó chỉ có giá trị đầu tiên, 5, được hiển thị.
 
Công thức để xác định vị trí cột hoạt động theo cùng một kiểu.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH