đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:10254
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Nhận giá trị không trống đầu tiên trong danh sách

Công thức chung 
 
{ = INDEX ( dải ô , MATCH ( FALSE , ISBLANK ( dải ô ), 0 )) }
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Giải trình 
 
nhan-gia-tri-khong-trong-dau-tien-trong-danh-sach
 
Nếu bạn cần nhận giá trị không trống đầu tiên (văn bản hoặc số) trong một phạm vi một cột, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên các hàm INDEX, MATCH và ISBLANK.
 
Trong ví dụ, công thức chúng ta đang sử dụng là: 
 
{ = INDEX ( B3: B11 , MATCH ( FALSE , ISBLANK ( B3: B11 ), 0 )) }
 
Đây là một công thức mảng và phải được nhập bằng Control-Shift-Enter.
 
Cách thức hoạt động của công thức này
 
Vì vậy, ý chính của vấn đề là: Chúng ta muốn lấy ô không trống đầu tiên, nhưng chúng ta không có cách trực tiếp để làm điều đó trong Excel. Chúng tôi có thể sử dụng VLOOKUP với ký tự đại diện * (xem liên kết bên dưới), nhưng điều đó sẽ chỉ hoạt động đối với văn bản, chứ không chỉ số.
 
Vì vậy, chúng ta cần xây dựng chức năng chúng ta cần bằng cách lồng các công thức. Trên đường để làm điều đó là sử dụng một hàm mảng mà "kiểm tra" các ô và trả về một mảng các giá trị TRUE / FALSE mà chúng ta có thể khớp với MATCH.
 
Làm việc từ trong ra ngoài, ISBLANK đánh giá các ô trong phạm vi B3: B11 và trả về và kết quả mảng trông như sau:
 
{TRUE; FALSE; TRUE; FALSE; FALSE; TRUE; TRUE; TRUE; TRUE}
 
Mỗi FALSE đại diện cho một ô trong phạm vi không được để trống.
 
Tiếp theo, MATCH tìm kiếm FALSE bên trong mảng và trả về vị trí của kết quả khớp đầu tiên được tìm thấy, trong trường hợp này 2. Tại thời điểm này, công thức trong ví dụ bây giờ trông giống như sau:
 
{ = INDEX ( B3: B11 , 2 , 0 )) } )
Cuối cùng, hàm INDEX tiếp nhận và nhận giá trị ở vị trí 2 trong mảng, trong trường hợp số 10.
 
Giá trị số đầu tiên
 
Để có được giá trị số đầu tiên trong danh sách, bạn có thể điều chỉnh công thức để sử dụng hàm ISNUMBER, sau đó thay đổi logic để khớp với TRUE thay vì FALSE:
 
{ = INDEX ( dải ô , MATCH ( TRUE , ISNUMBER ( dải ô ), 0 )) }
 
Đây cũng là một công thức mảng , và phải được nhập với control + shift + enter.
 

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH