Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn hồ sơ đi xin việc 2018

Làm sao để có mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn hồ sơ đi xin việc 2018 hướng dẫn chi tiết bạn viết hoàn thiện 1 bộ hồ sơ xin việc gửi cho nhà tuyển dụng một cách tốt nhất.

Trong túi hồ sơ đi xin việc sẽ cần rất nhiều các loại giấy tờ khác không chỉ có mỗi mẫu sơ yếu lý lịch này không đâu. Có thể gồm như: Bằng tốt nghiệp, chứng chỉ chứng nhận, bảng điểm, giấy khám sức khoẻ..

Giúp bạn 1 phần trong hành trình đi xin việc chúng tôi giới thiệu với bạn mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn hồ sơ đi xin việc 2018 như sau:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

 
 

Ảnh mầu

4x6cm

(có đóng dấu giáp lai của của cơ quan xác nhận lý lịch)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

TỰ THUẬT

 

 

Họ và tên:............................................................................................. Nam, nữ: ..........................

Sinh ngày.......... tháng......... năm....................................................................................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: .............................................................................

...........................................................................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:............................................... Nơi cấp: .......................................

Ngày.................. tháng......... năm....................................................................................................

Số Điện thoại liên hệ: Nhà riêng .................................. Di động.................................................

Khi cần báo tin cho ai? ở đâu?: ...................................................................................................            

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Số hiệu:...........................

                                             Ký hiệu:...........................

 

Họ và tên: .................................................................... Bí danh:....................................................            

Tên thường gọi: ..............................................................................................................................

Sinh ngày.......... tháng......... năm.................... Tại:........................................................................

Nguyên quán: .................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................

Nơi đăng ký thường trú hiện nay: ................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Dân tộc: ........................................................... Tôn giáo:..............................................................

Thành phần gia đình sau cải cách ruộng đất (hoặc cải tạo công thương nghiệp) .................

...........................................................................................................................................................

Thành phần bản thân hiện nay: ...................................................................................................

Trình độ văn hoá: ............................................... Ngoại ngữ:........................................................

Trình độ chuyên môn: ............................................... Loại hình đào tạo:...................................

Chuyên ngành đào tạo: .................................................................................................................

 Kết nạp Đảng cộng sản Việt Nam ngày............ tháng............ năm ...........................................

Nơi kết nạp: ....................................................................................................................................

Ngày vào Đoàn TNCSHCM ngày............. tháng........... năm......................................................

Nơi kết nạp: ....................................................................................................................................

Tình hình sức khoẻ: ....................................... Cao............................ Cân nặng:............. kg.......

Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn: ...................................................................................

Cấp bậc: ............................................... Lương chính hiện nay: ..................................................

Ngày nhập ngũ: .................................. Ngày xuất ngũ: ...............................................................

Lý do: ...............................................................................................................................................

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH

Họ và tên bố: .......................................................... Tuổi:.......... Nghề nghiệp ............................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................  

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ........................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Họ và tên mẹ: .......................................................... Tuổi:.......... Nghề nghiệp ............................

Trước cách mạng Tháng 8 làm gì? Ở đâu? .................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp làm gì? Ở đâu? ........................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Từ năm 1955 đến nay làm gì? Ở đâu? (Ghi rõ tên cơ quan, xí nghiệp hiện nay đang làm)
...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

HỌ VÀ TÊN ANH CHỊ EM RUỘT

(Ghi rõ tên, tuổi, chỗ ở, nghề nghiệp và trình độ chính trị của từng người)

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

 

Họ và tên vợ hoặc chồng: ............................................. Tuổi: .....................................................

Nghề nghiệp: ...................................................................................................................................

Nơi làm việc: ..................................................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: ..............................................................................................................................

Họ và tên các con:

1) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

2) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

3) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

4) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

5) .............................................................. Tuổi:.............. Nghề nghiệp:........................................

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN

Từ tháng năm

đến tháng năm

Làm công tác gì?

Ở đâu?

Giữ chức vụ gì?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

Khen thưởng: ..................................................................................................................................

Kỷ luật: ............................................................................................................................................

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực và chịu trách nhiệm về những lời khai đó. Nếu sau này cơ quan có thẩm quyền phát hiện vấn đề gì không đúng. Tôi xin chấp hành biện pháp xử lý theo quy định./.

...............,ngày……tháng……năm……

    Xác nhận của Thủ trưởng Cơ quan,                                          Người khai ký tên

Xí nghiệp, Chủ tịch UBND Xã, Phường

           

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................            

 

Link download:  Mẫu sơ yếu lý lịch chuẩn hồ sơ đi xin việc 2018

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960