đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:10853
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số D01b-TS đề nghị điều chỉnh, sửa đổi thông tin người lao động

Bạn đang cần mẫu số D01b-TS đề nghị điều chỉnh, sửa đổi thông tin người lao động để gửi nên cơ quan bảo hiểm xã hội điều chỉnh thông tin người tham gia bhxh của doanh nghiệp mình.

Do trong quá trình nhập liệu, cập nhật thông tin người tham gia bhxh năm bạn phát hiện ra các thông tin sai như: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ cư trú, giới tính, cơ quan làm việc...nhiệm vụ của bạn yêu cầu cơ quan bhxh trực thuộc sửa lại các thông tin cho trùng khớp với giấy tờ cá nhân...bạn cần Mẫu số D01b-TS đề nghị điều chỉnh để gửi nên cơ quan bhxh.

Mời bạn xem thêm thông tin khác:

>> Mục tiêu nghề nghiệp kế toán

>> Học kế toán tổng hợp tại từ liêm

>> lớp học kế toán tại bình dương

Link download mẫu số D01b-TS ở phía dưới các bạn nhé.

Mẫu số: D01b-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:      /QĐ-BHXH ngày …/…/2011 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị:……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:......................

................, ngày .... tháng ... năm ........

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ........................................................

- Tên đơn vị:..........................................................................................................................

- Mã số quản lý:.....................................................................................................................

- Địa chỉ:................................................................................................................................

Nội dung:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Lý do:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

cách điền mẫu d01b-ts
 
mẫu d01b-ts theo quyết định 959
 
mẫu d01b-ts theo quyết định 595/qđ-bhxh
 
mẫu d01b-ts bhxh tphcm
 
tải mẫu d01b-ts theo quyết định 595
 
mẫu d01b-ts theo qđ 595
 
mẫu d01-ts theo quyết định 595
 
bảng kê thông tin mẫu d01-ts
 
Link download: mẫu d01b-ts

Tags: mẫu số D01b-TS ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH