đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:14010
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số D01-TS bảng kê thông tin đề nghị xác nhận của bhxh

Với mẫu đơn số D01-TS bạn có thể đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội trực thuộc làm xác nhận một vấn đề gì đó liên quan đến: quá trình đóng bảo hiểm xã hội, thời gian tham gia bảo hiểm xã hội của bạn...để làm thủ tục như : mua nhà, mua đất, nhập khẩu...
 
Hướng dẫn lập đơn đề nghị (Mẫu số D01-TS)
 
+ Trách nhiệm lập: người tham gia BHXH, BHYT.
 
+ Mục đích: để người tham gia BHXH, BHYT đề nghị cơ quan BHXH thay đổi, điều chỉnh thông tin về nhân thân trên sổ BHXH....
 
+ Thời gian lập: khi có phát sinh.
 
- Phương pháp lập:
 
- Ghi đầy đủ các tiêu thức in sẵn trong đơn đề nghị:
 
+ Căn cứ lập: hồ sơ gốc (giấy khai sinh, lý lịch, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, QĐ, HĐLĐ …).
 
+ Nội dung: ghi nội dung đề nghị hoặc điều chỉnh.
 
+ Hồ sơ gửi kèm: kê chi tiết, số lượng các loại hồ sơ gửi kèm.
 
+ Lý do: ghi lý do đề nghị hoặc điều chỉnh.
 
Mời bạn xem thêm thông tin khoá học:
 
 
 
 

Mẫu D01-TS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội ………………………..

- Tôi tên là (viết chữ in hoa có dấu):..........................................................................................

- Mã số quản lý:.......................................................................................................................

- Ngày tháng năm sinh: ....…./....…../…………, Giới tính:...........................................................

- CMT số: …………………., nơi cấp: ……………….., ngày cấp ……/……/……..

- Đơn vị:..................................................................................................................................

Nội dung:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

 

…………., ngày … tháng … năm ………
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

cách điền mẫu d01-ts
 
mẫu d01-ts theo quyết định 959
 
mẫu d01-ts bảng kê thông tin
 
tải mẫu d01-ts theo quyết định 595
 
mẫu d01-ts theo qđ 595
 
mẫu d01-ts bhxh tphcm
 
cách điền mẫu d01-ts mới nhất
 
cách điền mẫu d01-ts theo quyết định 595

Link download: Mẫu số D01-TS

 

 

 

 

 

 


Tags: Mẫu số D01-TS 2018 ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH