đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:19003
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu số 02/THE đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

Thông tin trên thẻ bhyt của bạn bị sai bạn muốn có mẫu số 02/THE đơn đề nghị cấp lại thẻ bảo hiểm y tế để điều chỉnh các thông tin trên thẻ bhyt của mình cho chuẩn theo giấy tờ cá nhân của mình..đi viện khám được hưởng đó chế độ.

Tình trạng sai thông tin như: Họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ khám chưa bệnh...trên thẻ bhyt là thường xuyên xảy ra đều đó gây ra cho người lao động đi khám chưa bệnh không được hưởng đầy đủ các quyền lợi của mình, không được bhyt thanh toán cho mình..do vậy bạn cần làm đơn mẫu số 02/the để đề nghị điều chỉnh thông tin trên thẻo bhyt cho chính xác.

Mời bạn xem thêm thông tin:

>> Hướng dẫn viết mục tiêu nghề nghiệp

>> học kế toán thực hành cấp tốc tại từ liêm

>> học kế toán cấp tốc tại 124 minh khai

Link download mẫu số 02/the ở phía dưới các bạn xem qua đơn và download về.

 

Mẫu số 02/THE

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

................, ngày .... tháng .... năm 20......

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố .............................

Tên tôi là:............................................................... Nam/nữ:................. Năm sinh:.......................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:................................................................................................................................

Thời hạn sử dụng từ ngày ..../..../......... đến ngày ..../..../............

Lý do cấp lại thẻ BHYT: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp lại thẻ BHYT để thuận tiện khi đi khám chữa bệnh theo chế độ BHYT.

 

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

(HOẶC UBND XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)

..............., ngày .... tháng .... năm ...........

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, ghi rõ họ tên)

 
mẫu cấp lại thẻ bhyt 2017
 
mẫu cấp thẻ bhyt năm 2017
 
đơn đề nghị cấp lại thẻ bhyt mẫu d01-ts
 
mẫu đơn xin xác nhận mất thẻ bhyt
 
mẫu đề nghị cấp thẻ bhyt năm 2016
 
đơn đề nghị cấp lại thẻ bhyt 2017
 
mau don xin cap lai the bhyt cho tre em
 
mẫu đơn xác nhận chưa cấp thẻ bhyt
 

Link download: mẫu số 02/the


Tags: Mẫu số 02/THE 2018 ;
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH