Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất

Chúng ta đi làm chúng ta phải tuân thủ theo quy định của công ty đã đề ra như: Đi đúng giờ, nghỉ đúng giờ, nghỉ việc phải có thông báo, nghỉ ốm có thông báo..muốn nghỉ phép phải có đơn xin nghỉ phép để trình bày công việc với cấp trên.

Nghỉ phép ở đây có nhiều hình như: Nghỉ phép theo tháng..luật lao động có quy định một năm nghỉ phép tối đa 12 ngày..một tháng tối đa 1 ngày phép..bạn muốn sử dụng, tận dụng ngày phép đó có đơn trình bày xin được nghỉ phép vào ngày ABC hay XYZ nào đó để bộ phận quản lý còn bố trí người làm công việc của bạn ngày hôm đó.

Hay gia đình bạn có việc riêng như: Ma chay, hiếu hỷ, ốm đau, bệnh tật...tuy có vội nhưng chúng ta có thể thông báo trước qua điện thoại sau đó làm đơn xin nghỉ phép gửi đến cơ quan sau.

Mời bạn tham khảo một số khoá học:

>> Lớp học kế toán tại Hải Dương

>> Học kế toán cấp tốc tại Tân Bình

>> Học kế toán thực hành tại Long Biên

Dưới đây là mẫu đơn xin nghỉ phép mới nhất năm 2018 mới bạn tham khảo:

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-------***-------

 

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

 

Kính gửi:

- Ban Giám đốc

- Phòng Kế toán Nội bộ

- Trưởng ban Tổ chức và Đối ngoại

- Trưởng phòng............................................

Tôi tên là : ..................................................................................................................... ……

Chức vụ: …………………………………………………………………

Bộ phận :   ................................................... .........

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết :........................................................ ……

......................................................................................................................................... ………

Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ……….................................................... ……..)

Lý do xin nghỉ phép :

......................................................................................................................................... ………

......................................................................................................................................... ………

Tôi đã bàn giao công việc cho :………………………………Bộ phận : ………………

Các công việc được bàn giao :

......................................................................................................................................... ………

......................................................................................................................................... ………

 

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

                                                                   …………., ngày  …… tháng …… năm 20……

 

Trưởng Bộ phận

Người làm đơn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

-------***-------

 

ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG

 

Kính gửi:

- Ban Giám đốc

- Phòng Kế toán Nội bộ

- Trưởng ban Tổ chức và Đối ngoại

- Trưởng phòng............................................

Tôi tên là: ...................................................................................................................... ………

Chức vụ: …………………………………………………………………

Bộ phận : ..................................................... …........

Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết :........................................................ ………

......................................................................................................................................... ………

......................................................................................................................................... ………

Nay tôi trình đơn này kính xin Ban Giám đốc chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương).

Trong thời gian .…..... ngày  (Kể từ ngày…………………….... đến hến ngày ………          ……..)

Lý do:

......................................................................................................................................... ………

......................................................................................................................................... ………

......................................................................................................................................... ………

......................................................................................................................................... ………

Tôi đã bàn giao công việc cho :………………………………Bộ phận : ………………

Các công việc được bàn giao :

......................................................................................................................................... ………

......................................................................................................................................... ………

Xin trân trọng cảm ơn./.

                                                                   …………., ngày  …… tháng …… năm 20……

 

Trưởng Bộ phận

Người làm đơn

Link download: Mẫu đơn xin nghỉ phép

 

 

 

 

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960