đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:10379
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Mẫu chứng chỉ kiểm toán viên mới nhất

Bạn đang muốn học muốn tham khảo mẫu chứng chỉ kiểm toán viên mới nhất để xem đơn vị đào tạo có phù hợp nhu cầu của mình phải không ? Địa chỉ học chứng chỉ kế toán viên cấp tốc

BỘ TÀI CHÍNH
MINISTRY OF FINANCE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VIÊN

AUDITOR’S CERTIFICATE

Bộ trưởng Bộ Tài chính/ Minister of Finance

 

 

Ảnh
(3x4)

 

 

 

Cấp cho Ông (Bà)/ Hereby certifies that Mr/Mrs:

………………………………………………………

Năm sinh/Date of birth: ………………………………………

Quê quán (Quốc tịch)/Nationality: …………………………..

 

Đạt yêu cầu kỳ thi kiểm toán viên do Bộ Tài chính tổ chức tháng ... năm ...

Has passed the Auditor’s Certificate (AC) examination organised by the Ministry of Finance on...

 

 

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm...
KT. BỘ TRƯỞNG/MINISTER
THỨ TRƯỞNG/VICE MINISTER

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Số chứng chỉ KTV/AC No.:

……………………../KTV

Chữ ký KTV/Auditor's signature

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chứng chỉ kiểm toán viên cpa là gì

chứng chỉ kế toán viên

ôn thi chứng chỉ hành nghề kế toán 2017

chứng chỉ kế toán viên là gì

điều kiện thi cpa việt nam 2017

kiểm toán viên hành nghề

kết quả thi cpa 2017

các chứng chỉ kế toán cần có


Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH