Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu biên bản thoả thuận xác nhận nợ 2018 - 2019

Thân gửi các bạn nào chuẩn bị đi đòi nợ, gặp những ca nợ khó đòi, những khoản nợ chưa rõ ràng với nhau về con số chính xác, cụ thể..bạn cần phải thoả thuận lại với nhau về số tiền, ngày trả nợ...bạn cần phải sử dụng đến Mẫu biên bản thoả thuận xác nhận nợ 2018 - 2019 dưới đây của chúng tôi.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------***------

BIÊN BẢN THỎA THUẬN XÁC NHẬN NỢ

 (V/v: ………………………………………………..) 

Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 33/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ vào ý chí của các bên.

Hôm nay, ngày…..tháng…….năm …. , tại địa chỉ:........................................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN A: Doãn Chí Bình

Địa chỉ: Nhà số 1 Ngõ số 1 Đường Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 1900100 có

Email: xxx@gmail.com

 

BÊN B: Trương Vô Kỵ

Địa chỉ: Nhà số 1 Ngõ số 1 Đường Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 0923823423242

Email: xxxtrieuman@gmail.com

Cùng thống nhất ký kết Bản thoản thuận với những điều, khoản sau:

Điều 1. Thỏa thuận xác nhận nợ

Sau khi đối chiếu, 2 Bên xác nhận nợ, đến hết ngày 10 tháng 04 năm 2018 Công ty A  còn nợ Bên B tổng số tiền là:1.000 VNĐ

(Bằng chữ: Một nghìn đồng chẵn), trong đó:

-         Nợ gốc:...................................................................................

-         Lãi: .........................................................................................

 

Điều 2. Cam kết của Bên A

2.1. Bên B…………… cam kết sẽ dùng mọi tài sản cá nhân của mình để thanh toán khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thoản thuận này thay cho ………………….;

2.2. Thanh toán đầy đủ theo ……………. bên thỏa thuận;

2.3. Các quyền và nghĩa vụ khác tại Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cam kết của Bên B

3.1. Cho phép Bên A dùng mọi tài sản cá nhân của Bên A để thanh toán các khoản nợ nêu tại Điều 1 Bản thỏa thuận xác nhận nợ này;

3.2. Xóa bỏ nghĩa vụ trả nợ cho Công ty ………… và toàn bộ các thành viên trong Công ty ………. (ngoại trừ Bên A) và không yêu cầu ai khác ngoài Bên A trả nợ cho mình;

3.3. Tạo điều kiện cho Bên A có thể có vốn để tham gia các hoạt động kinh doanh;

3.4. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Bản thỏa thuận này và theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Điều khoản chung

4.1. Bản thoản thuận này có hiệu lực từ ngày ký;

4.2. Bản thoản thuận được lập thành 02 (hai) bản có giá trị như nhau do mỗi bên giữ 01 bản.

 

                    BÊN A                                                                               BÊN B

 

Mời bạn xem thêm:

>> lớp học kế toán ở thủ đức

>>  lớp học kế toán thực hành ở tân bình

>> lớp học kế toán tổng hợp ở bình dương

 

biên bản thỏa thuận trả nợ

mẫu giấy xác nhận công nợ

biên bản cam kết trả nợ

giấy xác nhận đã thanh toán nợ

mẫu giấy hẹn thanh toán nợ

giấy xác nhận đã trả nợ

mẫu giấy ghi nợ viết tay

biên bản thỏa thuận thanh toán

 

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960