Đào tạo kế toán cấp tốc uy tín chất lượng


Mẫu bảng kê các đơn vị độc lập 01-ĐK-TCT- BK01

Mẫu bảng kê các đơn vị độc lập 01-ĐK-TCT- BK01 được bạn hàng theo Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016của Bộ Tài chính mới nhất hiện nay. Các bạn có thể tham khảo download về phía dưới
 
Mẫu số: 01-ĐK-TCT- BK01 (Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016của Bộ Tài chính)
 

 BẢNG KÊ  Các đơn vị độc lập

(Kèm theo Mẫu số 01-ĐK-TCT)
 
Tên người nộp thuế: ........................................................................................ 
Mã số thuế (nếu có): ......................................................................................
 
STT Mã số thuế (nếu có) Tên gọi Số nhà, đường phố (thôn, xóm) Phường/xã Quận/huyện Tỉnh/thành phố
             
             
             
             
             
             
                                                                                                                   …, ngày… /… /……
                                                                                                                NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc 
                                                                                               ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
 
 
 
                                                                                                         Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
mẫu số 01-đk-tct
 
mẫu số 01-đk-tct-bk06
 
bảng kê 01-đk-tct
 
tờ khai đăng ký thuế theo mẫu 05-đk-tct
 
mẫu tờ khai đăng ký thuế mới nhất
 
tờ khai đăng ký thuế mẫu 03- đk-tct
 
tải mẫu số 01-đk-tct-bk06
 
tờ khai đăng ký thuế thu nhập cá nhân
 
Link download: Bảng kê đơn vị độc lập

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT0972.868.960