đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:10314
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Kế toán cho các khoản tiền bảo hiểm

 
 
Khi một doanh nghiệp bị thiệt hại được bảo hiểm bởi một hợp đồng bảo hiểm , nó nhận ra lợi ích trong số tiền thu được từ bảo hiểm nhận được. Cách tiếp cận hợp lý nhất để ghi lại số tiền thu được là phải đợi cho đến khi công ty nhận được. Bằng cách đó, không có nguy cơ ghi lại khoản lợi nhuận liên quan đến khoản thanh toán không bao giờ nhận được.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Một giải pháp thay thế là ghi lại khoản lợi ích ngay khi có thể thanh toán và số tiền thanh toán có thể được xác định; tuy nhiên, điều này tạo thành một hình thức doanh thu tích lũy , và do đó không được khuyến khích trừ khi có mức độ chắc chắn cao về thanh toán. Nếu lợi nhuận được ghi nhận trước khi nhận được tiền mặt thì khoản ghi nợ bù đắp cho khoản lợi tức thu được là khoản phải thu cho các khoản thu hồi bảo hiểm dự kiến.
 
Lợi ích thu được từ tiền bảo hiểm phải được ghi vào tài khoản riêng nếu là số tiền đáng kể, do đó ghi nhãn rõ ràng mức lợi tức không hoạt động. Ví dụ: tiêu đề của một tài khoản như vậy có thể là "Đạt được từ yêu cầu bồi thường bảo hiểm."
 
Mặc dù thu nhập được ghi nhận, tổng số kết quả của yêu cầu bồi thường bảo hiểm là một khoản lỗ ròng, vì số tiền yêu cầu bồi thường được bù đắp với tổn thất thực tế phát sinh, trừ một khoản khấu trừ bảo hiểm .
 
Có thể cần tiết lộ bản chất của các sự kiện dẫn đến số tiền bảo hiểm, số tiền thu được, và mục dòng thu nhập thu được ghi lại lợi nhuận thu được.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH