đào tạo kế toán cấp tốc
truy Lượt Xem:10684
GIẢM 50% LỚP HỌC KẾ TOÁN THỰC HÀNH, TỔNG HỢP xem ngay
NHẬN GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU MỌI TRÌNH ĐỘ xem ngay
NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI, LÀM BCTC xem ngay

Kế toán chi phí phát hành nợ

Một tổ chức có thể phải chịu một số chi phí khi phát hành nợ cho các nhà đầu tư. Ví dụ: khi phát hành trái phiếu, người phát hành sẽ phải chịu chi phí kế toán, pháp lý và bảo lãnh thanh toán để thực hiện việc này. Việc tính toán hợp lý các chi phí phát hành nợ này là để ghi nhận ban đầu là một tài sản và sau đó tính vào chi phí trong suốt thời gian của trái phiếu.
 
Mời bạn xem thêm:
 
 
 
 
Lý thuyết đằng sau việc xử lý này là chi phí phát hành tạo ra một khoản trợ cấp tài chính cho người phát hành mà sẽ kéo dài trong một số năm, do đó chi phí phải được công nhận trong khoảng thời gian đó. Ví dụ, nếu chi phí 40.000 đô la phát sinh trái phiếu có thời hạn 10 năm, 40.000 đô la sẽ được vốn hóa và sau đó tính vào chi phí (phân bổ) với mức 4.000 đô la một năm trong 10 năm tới.
 
Các cơ chế của kế toán này là trước tiên phải ghi nợ tài khoản tài sản phát hành nợ, chẳng hạn như Chi phí phát hành nợ, trong khi ghi có vào tài khoản phải trả tài khoản để ghi nhận trách nhiệm liên đới. Điều này có nghĩa là chi phí phát hành ban đầu sẽ xuất hiện trên bảng cân đối kế toán của tổ chức phát hành. Sau đó, theo khoảng thời gian đều đặn, một phần của tài sản sẽ được tính vào chi phí bằng cách ghi nợ vào tài khoản Chi phí Phát hành nợ và ghi nợ tài khoản Tài sản Chi phí Phát hành.
 
Thực hiện như vậy sẽ dần dần làm thay đổi chi phí từ bảng cân đối kế toán sang báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Nếu người phát hành lựa chọn sớm thanh toán nợ thì chi phí phát hành nợ liên quan chưa được tính vào chi phí được tính cùng một lúc.
 
Cách xử lý kế toán thay thế là tính tất cả chi phí phát hành nợ vào chi phí cùng một lúc. Tùy chọn này có sẵn khi số tiền của những chi phí này thấp đến mức chúng không quan trọng đối với kết quả được ghi trong báo cáo thu nhập của người phát hành.

Tags: Chua co du lieu
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH