đào tạo kế toán cấp tốcExcel cho kế toán
Hướng dẫn chèn chữ vào ảnh trong word

Hướng dẫn chèn chữ vào ảnh trong word

Hướng dẫn chèn chữ vào ảnh trong word 2007 2010 2013 2016 Có rất nhiều dịch vụ có sẵn trên mạng cho phép bạn chèn văn bản vào ảnh về sự lựa chọn của bạn về hình ảnh nhưng bạn có biết rằng bạn có thể chèn chữ vào hình ảnh miễn phí và tất cả mọi thứ sẽ được lựa chọn của riêng bạn
Tra cứu giá trị thấp nhất trong excel

Tra cứu giá trị thấp nhất trong excel

Tra cứu giá trị thấp nhất trong excel Để tra cứu thông tin được liên kết với giá trị thấp nhất trong bảng, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm INDEX, MATCH và MIN.
Tra cứu giá trị mới nhất trong excel

Tra cứu giá trị mới nhất trong excel

Để tra cứu giá gần đây nhất cho một mục trong danh sách, trong đó các mục mới nhất xuất hiện cuối cùng, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm LOOKUP
Tra cứu toàn bộ hàng trong excel

Tra cứu toàn bộ hàng trong excel

Để tra cứu và truy xuất toàn bộ hàng, bạn sử dụng các hàm INDEX và MATCH. Trong ví dụ được hiển thị, công thức được sử dụng để tra cứu tất cả các giá trị cho khu vực miền
Tra cứu toàn bộ cột trong excel

Tra cứu toàn bộ cột trong excel

Để tra cứu và truy xuất toàn bộ cột, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên các hàm INDEX và MATCH. Trong ví dụ được hiển thị, công thức được sử dụng
Tra cứu và tổng cột trong excel

Tra cứu và tổng cột trong excel

Để tra cứu và trả về tổng của một cột, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên các hàm INDEX, MATCH và SUM.
Tham gia các bảng với INDEX và MATCH

Tham gia các bảng với INDEX và MATCH

Để tham gia hoặc hợp nhất các bảng có id chung, bạn có thể sử dụng các hàm INDEX và MATCH. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong E5
INDEX và MATCH với nhiều tiêu chí

INDEX và MATCH với nhiều tiêu chí

Để tra cứu các giá trị bằng INDEX và MATCH, sử dụng nhiều tiêu chí, bạn có thể sử dụng công thức mảng. Trong ví dụ được hiển thị, công thức trong H8
INDEX và thứ tự giảm dần MATCH

INDEX và thứ tự giảm dần MATCH

bạn có thể sử dụng INDEX và MATCH, với MATCH được định cấu hình cho khớp gần đúng bằng cách sử dụng loại so khớp -1
Số nhóm với VLOOKUP

Số nhóm với VLOOKUP

Nếu bạn cần nhóm theo số, bạn có thể sử dụng hàm VLOOKUP với một bảng nhóm tùy chỉnh. Điều này cho phép bạn tạo các nhóm tùy chỉnh hoàn toàn hoặc tùy ý
Nhóm giá trị văn bản tùy ý trong excel

Nhóm giá trị văn bản tùy ý trong excel

NẾU bạn muốn nhóm hoặc phân loại dữ liệu dựa trên các giá trị văn bản tùy ý, bạn có thể sử dụng VLOOKUP thay vì một chuỗi dài các câu lệnh IF lồng nhau
Lấy kết quả thứ n với VLOOKUP

Lấy kết quả thứ n với VLOOKUP

Để có được MATTH thứ với VLOOKUP, bạn sẽ cần phải thêm một cột trợ giúp vào bảng của bạn để xây dựng một id duy nhất bao gồm số đếm
Nhận kết quả thứ n với INDEX / MATCH

Nhận kết quả thứ n với INDEX / MATCH

Để có được kết quả thứ n bằng cách sử dụng INDEX và MATCH, bạn có thể sử dụng công thức mảng sử dụng các hàm IF và SMALL để tìm ra số hàng của trận đấu.
Nhận trận đấu thứ n trong excel

Nhận trận đấu thứ n trong excel

Để có được vị trí của so khớp thứ n (ví dụ, giá trị khớp thứ 2, giá trị khớp thứ 3, v.v.), bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm SMALL
Nhận vị trí của giá trị trong mảng 2D

Nhận vị trí của giá trị trong mảng 2D

Để xác định vị trí của một giá trị trong một mảng 2D, bạn có thể sử dụng hàm SUMPRODUCT. Trong ví dụ được hiển thị, các công thức được sử dụng để xác định số hàng và cột
Nhận ô phù hợp cuối cùng chứa trong excel

Nhận ô phù hợp cuối cùng chứa trong excel

sử dụng công thức dựa trên hàm LOOKUP và SEARCH. Trong trường hợp tìm thấy nhiều kết quả, công thức sẽ trả lại kết quả cuối cùng
Nhận trận đấu cuối cùng bằng excel

Nhận trận đấu cuối cùng bằng excel

Nhận trận đấu cuối cùng bằng excel Để có được vị trí của kết quả cuối cùng (tức là lần xuất hiện cuối cùng) của giá trị tra cứu, bạn có thể sử dụng công thức dựa trên hàm IF, ROW, INDEX, MATCH và MAX
Nhận thông tin tương ứng với giá trị tối đa

Nhận thông tin tương ứng với giá trị tối đa

Để tra cứu thông tin liên quan đến giá trị tối đa trong một phạm vi, bạn có thể sử dụng công thức kết hợp các hàm MAX, INDEX và MATCH.
Lấy giá trị văn bản đầu tiên bằng HLOOKUP

Lấy giá trị văn bản đầu tiên bằng HLOOKUP

Lấy giá trị văn bản đầu tiên bằng HLOOKUP Để tra cứu và truy lục giá trị văn bản đầu tiên trên một loạt các cột, bạn có thể sử dụng hàm HLOOKUP với một ký tự đại diện . Trong ví dụ được hiển thị,
Nhận giá trị không trống đầu tiên trong danh sách

Nhận giá trị không trống đầu tiên trong danh sách

Nếu bạn cần nhận giá trị không trống đầu tiên (văn bản hoặc số) trong một phạm vi một cột, bạn có thể sử dụng công thức mảng dựa trên các hàm INDEX, MATCH và ISBLANK.
Lấy ô đối sánh đầu tiên chứa trong excel

Lấy ô đối sánh đầu tiên chứa trong excel

Để kiểm tra một ô cho một trong nhiều thứ và trả về kết quả khớp đầu tiên trong danh sách, bạn có thể sử dụng công thức INDEX / MATCH sử dụng TÌM KIẾM hoặc TÌM TÌM để xác định vị trí khớp.
Nhận thông tin nhân viên với VLOOKUP

Nhận thông tin nhân viên với VLOOKUP

Nhận thông tin nhân viên với VLOOKUP Nếu bạn muốn lấy thông tin nhân viên từ một bảng và bảng chứa một id duy nhất ở bên trái của thông tin bạn muốn truy xuất, bạn có thể dễ dàng làm như vậy với hàm VLOOKUP
Nhận địa chỉ kết quả tra cứu trong excel

Nhận địa chỉ kết quả tra cứu trong excel

Nhận địa chỉ kết quả tra cứu trong excel Để lấy địa chỉ của một kết quả tra cứu bắt nguồn bằng INDEX, bạn có thể sử dụng hàm CELL.
Kết hợp đầu tiên trong phạm vi với ký tự đại diện

Kết hợp đầu tiên trong phạm vi với ký tự đại diện

Để có được giá trị của khớp đầu tiên trong một phạm vi sử dụng ký tự đại diện, bạn có thể sử dụng công thức INDEX và MATCH, được định cấu hình để khớp chính xác.
Tìm giá trị bị thiếu trong excel

Tìm giá trị bị thiếu trong excel

Nếu bạn muốn tìm ra giá trị nào trong một danh sách bị thiếu trong danh sách khác, bạn có thể sử dụng một công thức đơn giản dựa trên hàm COUNTIF.
Tìm giá trị n thấp nhất trong excel

Tìm giá trị n thấp nhất trong excel

Để tìm n giá trị thấp nhất trong một tập hợp dữ liệu, bạn có thể sử dụng chức năng SMALL. Điều này có thể được kết hợp với INDEX như hình dưới đây để lấy các giá trị liên quan
12345
HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH

HÃY LIKE PAGE HỮU ÍCH


0982.686.028