đào tạo kế toán cấp tốc

Excel cho kế toán
Hướng dẫn chèn chữ vào ảnh trong word

Hướng dẫn chèn chữ vào ảnh trong word

Hướng dẫn chèn chữ vào ảnh trong word 2007 2010 2013 2016 Có rất nhiều dịch vụ có sẵn trên mạng cho phép bạn chèn văn bản vào ảnh về sự lựa chọn của bạn về hình ảnh nhưng bạn có biết rằng bạn có thể chèn chữ vào hình ảnh miễn phí và tất cả mọi thứ sẽ được lựa chọn của riêng bạn
Đếm hàng hiển thị trong một danh sách đã lọc

Đếm hàng hiển thị trong một danh sách đã lọc

Nếu bạn muốn đếm số mục hiển thị trong một danh sách đã lọc, bạn có thể sử dụng chức năng SUBTOTAL, nó tự động bỏ qua các hàng được ẩn bởi một bộ lọc.
Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi với COUNTIF

Đếm các giá trị duy nhất trong một phạm vi với COUNTIF

Nếu bạn cần phải đếm số lượng các giá trị duy nhất trong một dải ô (có tên là "dữ liệu" trong ví dụ dưới đây), bạn có thể sử dụng một công thức sử dụng COUNTIF và SUMPRODUCT.
Đếm các giá trị văn bản duy nhất trong một dải

Đếm các giá trị văn bản duy nhất trong một dải

Nếu bạn cần tính các giá trị văn bản duy nhất trong một dải, bạn có thể sử dụng một công thức sử dụng một số hàm: FREQUENCY, MATCH, ROW và SUMPRODUCT.
Đếm các giá trị số duy nhất trong một dải

Đếm các giá trị số duy nhất trong một dải

Đếm các giá trị số duy nhất trong một dải Để đếm các giá trị số duy nhất trong một dải, bạn có thể sử dụng một công thức dựa trên hàm FREQUENCY và SUM.
Đếm tổng số trận đấu trong hai bảng, 3 bảng, 4 bảng

Đếm tổng số trận đấu trong hai bảng, 3 bảng, 4 bảng

Nếu bạn muốn so sánh hai dải và đếm tổng số kết hợp giữa hai dải, bạn có thể sử dụng một công thức kết hợp các hàm COUNTIF và SUMPRODUCT.
Đếm hàng có ít nhất n giá trị phù hợp

Đếm hàng có ít nhất n giá trị phù hợp

Để đếm các hàng có chứa các giá trị cụ thể, bạn có thể sử dụng một công thức mảng dựa trên các hàm MMULT, TRANSPOSE, COLUMN và SUM.
Đếm số lần suất xuất hiện của một giá trị trong excel

Đếm số lần suất xuất hiện của một giá trị trong excel

Đếm tần suất xuất hiện của một giá trịĐếm số lần suất xuất hiện của một giá trị trong excel Với việc đếm số lần xuất hiện của một giá trị excel bạn có thể dùng hàm COUNTIF để đếm tần suất xuất hiện của một giá trị riêng lẻ, như minh họa trong ví dụ dưới đây.
Làm thế nào để sửa lỗi # N / A trong hàm VLOOKUP

Làm thế nào để sửa lỗi # N / A trong hàm VLOOKUP

Làm thế nào để sửa lỗi # N / A trong hàm VLOOKUP Vì vậy, nếu giá trị tra cứu của bạn không nằm trong cột đầu tiên của mảng, bạn sẽ thấy lỗi # N / A.
Cách sửa #VALUE! lỗi trong chức năng VLOOKUP

Cách sửa #VALUE! lỗi trong chức năng VLOOKUP

Nếu bạn làm việc với VLOOKUP, có một cơ hội tốt bạn có thể đã gặp phải trong #VALUE! lỗi nhiều lần. Chủ đề này liệt kê các vấn đề phổ biến nhất có thể xảy ra với VLOOKUP và các giải pháp khả thi.
Tra cứu một giá trị với VLOOKUP

Tra cứu một giá trị với VLOOKUP

Sử dụng Vlookup, một trong các chức năng tra cứu và tham khảo , khi bạn cần tìm những thứ trong một bảng hoặc một dải ô theo hàng. Ví dụ, tìm kiếm giá của một phần ô tô theo số hiệu.
In đường kẻ đường trong một bảng tính excel

In đường kẻ đường trong một bảng tính excel

các đường kẻ lưới không xuất hiện trên bảng tính hoặc bảng tính đã được in của Microsoft Excel. Bài viết này mô tả cách bạn có thể làm cho lưới đường xuất hiện trong bảng tính đã in của bạn.
In hàng trên cùng của mỗi trang excel

In hàng trên cùng của mỗi trang excel

In hàng trên cùng của mỗi trang excel Với những bản in trang tính dài, bạn có thể in tiêu đề cột trên mỗi trang để người đọc không phải trở lại trang đầu tiên để xem tiêu đề.
Đặt hoặc xóa một vùng in trên một bảng tính

Đặt hoặc xóa một vùng in trên một bảng tính

Đặt hoặc xóa một vùng in trên một bảng tính Bạn có thể thêm các ô để mở rộng vùng in khi cần thiết và bạn có thể xóa vùng in để in toàn bộ bảng tính.
Tạo và in các nhãn gửi thư cho một danh sách địa chỉ trong Excel

Tạo và in các nhãn gửi thư cho một danh sách địa chỉ trong Excel

Tạo và in các nhãn gửi thư cho một danh sách địa chỉ trong Excel Quá trình hợp nhất thư tạo một bảng các nhãn gửi thư mà bạn có thể in và mỗi nhãn trên tờ chứa một địa chỉ từ danh sách.
In các hàng có tiêu đề cột ở đầu mỗi trang

In các hàng có tiêu đề cột ở đầu mỗi trang

Nếu một bảng tính kéo dài nhiều trang, bạn có thể in hàng và tiêu đề cột hoặc nhãn (còn gọi là tiêu đề in) trên mỗi trang. Ví dụ: bạn có thể lặp lại hàng đầu tiên của các tiêu đề cột trên tất cả các trang khi bạn có các bảng tính lớn và phức tạp.
In một bảng tính trong phong cảnh hoặc hướng dọc

In một bảng tính trong phong cảnh hoặc hướng dọc

Theo mặc định, Microsoft Excel in worksheets theo chiều dọc (cao hơn chiều rộng). Bạn có thể thay đổi hướng trang thành cảnh quan trên cơ sở một bảng tính.
Lặp lại các hàng hoặc cột cụ thể trên mỗi trang in

Lặp lại các hàng hoặc cột cụ thể trên mỗi trang in

Nếu một bảng tính kéo dài nhiều trang, bạn có thể in tiêu đề hàng và cột hoặc nhãn, hay gọi là in title (còn gọi là tiêu đề in) trên mỗi trang để đảm bảo rằng dữ liệu được dán nhãn đúng cách.
Chia sẻ 120 phím tắt PowerPoint bạn cần biết

Chia sẻ 120 phím tắt PowerPoint bạn cần biết

Chia sẻ 120 phím tắt PowerPoint bạn cần biết tìm hiểu các phím tắt của nó và tiết kiệm thời gian ... Và một khi bạn đã tắt một lối tắt của một hoạt động, hãy quay lại và chọn một điểm khác
Thêm tiêu đề vào đầu trang hoặc cuối trang trong bảng tính excel

Thêm tiêu đề vào đầu trang hoặc cuối trang trong bảng tính excel

Thêm tiêu đề vào đầu trang hoặc cuối trang trong bảng tính excel Trong Excel, tiêu đề và chân trang là các dòng văn bản được in ở đầu (tiêu đề) và dưới cùng (chân trang) của mỗi trang trong bảng tính .
Phím tắt để Thêm Ngày hiện tại Thời gian trong Excel

Phím tắt để Thêm Ngày hiện tại Thời gian trong Excel

Phím tắt để Thêm Ngày hiện tại Thời gian trong Excel tự động bạn có thể nhanh chóng thêm ngày hiện tại vào Excel sử dụng phím tắt trên bàn phím. Ctrl + ; (dấu chấm phẩy) Ctrl + Shift +: (dấu hai chấm)
Định dạng số trong Excel Sử dụng phím tắt

Định dạng số trong Excel Sử dụng phím tắt

Định dạng số trong Excel Sử dụng phím tắt Các định dạng số là những thay đổi được tạo ra cho bảng tính Excel nhằm tăng cường sự xuất hiện của chúng và / hoặc tập trung chú ý vào các dữ liệu cụ thể trong bảng tính
Sắp xếp các ô trong excel theo màu sắc

Sắp xếp các ô trong excel theo màu sắc

Sắp xếp các ô trong excel theo màu sắc ABC chúng tôi sẽ sắp xếp theo màu sắc của ô để nhanh chóng xem đơn hàng T-shirt nào có khoản thanh toán chưa thanh toán.

0982.686.028